Pijnpunten in de pachtspraktijk en wat in Wallonië?

€ 110,00
Exclusief belasting

SPREKER : Solange Tastenoye

Accreditatie:

OVB: 2 uren erkend tot 25/01/2022

Tijdens dit webinar willen we in de eerste plaats wijzen op enkele belangrijke pijnpunten binnen de pachtspraktijk. Vooral dan problemen rond het toepassingsgebied van de Pachtwet, de seizoenpachten, onderpachten, betaling van de pachtprijs, enz...zijn hier op hun plaats. 

Aantal

Tijdens dit webinar willen we in de eerste plaats wijzen op enkele belangrijke pijnpunten binnen de pachtspraktijk. Vooral dan problemen rond het toepassingsgebied van de Pachtwet, de seizoenpachten, onderpachten, betaling van de pachtprijs, enz...zijn hier op hun plaats. En...ondertussen kijken we even over de taalgrens heen, omdat Wallonië sedert 1/1/2020 nieuwe pachtregels hanteert. Dit houdt in dat we voor het eerst in de geschiedenis van de Pachtwet moeten nagaan waar de gepachte gronden/gebouwen gelegen zijn! Voortaan dus Vlaanderen versus Wallonië!

Solange Tastenoye is juriste, afkomstig uit de tuinbouwsector. Door de jaren heen heeft zij zich vooral op de Pachtwet toegelegd en komt zij dagelijks in contact met pachters en verpachters die te maken krijgen met moeilijkheden inzake pacht. Door deze ervaringen is zij op de hoogte van de belangrijkste hedendaagse pijnpunten binnen de huidige Pachtwet. Pijnpunten die omwille van de strengheid van de Pachtwet, vooral dan naar de eigenaars toe, meer en meer toenemen en aanleiding geven tot vele rechtszaken!

lexduranl_20210126_3