Actualia huurrecht (algemeen huurrecht, woninghuur, handelshuur)

€ 110,00
Exclusief belasting

SPREKER : Aloïs Van Oevelen

Accreditatie:

OVB: 2 uren erkend tot 30/03/2023
BIV: 2 uren
ITAA: 2 uren

In dit webinar wordt de recente rechtspraak inzake algemeen huurrecht, woninghuurrecht en handelshuurrecht door professor A. Van Oevelen uitgebreid besproken. 

Aantal

In dit webinar wordt de recente rechtspraak inzake algemeen huurrecht, woninghuurrecht en handelshuurrecht door professor A. Van Oevelen uitgebreid besproken. 

Prof. dr. Aloïs VAN OEVELEN is gewoon hoogleraar (emeritus vanaf 1 oktober 2017) aan de Faculteit Rechten aan de Universiteit Antwerpen, waar hij "Verbintenissenrecht" en "Bijzondere overeenkomsten" doceert. Hij publiceerde verschillende boeken en talrijke wetenschappelijke bijdragen in tijdschriften en verzamelwerken over onderwerpen van verbintenissenrecht (waaronder de bevrijdende verjaring), bijzondere overeenkomsten, buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht en zakenrecht. Hij is tevens hoofdredacteur van het Rechtskundig Weekblad

lexduranl_20210218_2