Actualia alcohol en drugs in het verkeer - Vakantiestudiedag 2021 Online

€ 132,23
Exclusief belasting

€92 met KMO-portefeuille

Datum: 26 augustus -14u30 - 17u 30

Spreker: Isabelle Suy

Accreditatie:

OVB - 3 uren

ITAA - 3 uren

Erkenningsnummer KMO-portefeuille: DV.O214984

We kennen allemaal de befaamde eindejaarscontroles op het gebruik van alcohol achter het stuur. Maar wat zijn momenteel de straffen als men een glas teveel heeft gedronken? En wat als men ook onder invloed van drugs wordt gecontroleerd? Kan men zomaar verplicht worden om een drugtest te ondergaan of zijn hier ook voorwaarden aan verbonden? Deze en vele andere vragen worden in dit verhelderende webinar beantwoord, zodat u opnieuw helemaal up-to-date bent om uw cliënt bij te staan wanneer deze binnenkort moet verschijnen voor de politierechter.

Aantal

We kennen allemaal de befaamde eindejaarscontroles op het gebruik van alcohol achter het stuur. Maar wat zijn momenteel de straffen als men een glas teveel heeft gedronken? En wat als men ook onder invloed van drugs wordt gecontroleerd? Kan men zomaar verplicht worden om een drugtest te ondergaan of zijn hier ook voorwaarden aan verbonden? Deze en vele andere vragen worden in dit verhelderende webinar beantwoord, zodat u opnieuw helemaal up-to-date bent om uw cliënt bij te staan wanneer deze binnenkort moet verschijnen voor de politierechter.

Spreker Isabelle Suy is advocaat aan de balie te Dendermonde en tevens actief als redactielid van het Bestendig Handboek Huishuur en Handelshuur. Zij is assistent bij het Studiecentrum Vastgoed- en Financieel Recht en treedt regelmatig op als spreker op diverse studiedagen. 

lexduranl_20210826_3