Tussenvorderingen - Vakantiestudiedag 2021 Online

€ 132,23
Exclusief belasting

€92 met KMO-portefeuille

Datum: 26 augustus - 12u15 - 14u15

Sprekers: Tom Reingraber

Accreditatie:

OVB - 2 uren

ITAA - 2 uren

Erkenningsnummer KMO-portefeuille: DV.O214984

Er bestaan heel wat verschillende “tussenvorderingen” in het burgerlijk procesrecht. De tussenvordering waarbij tussen in het geding zijnde partijen een procesverhouding ontstaat bijvoorbeeld, maar ook de tussenvordering tot aanvulling, wijziging of uitbreiding van de hoofdvordering, de gekende tegenvordering, evenals de tussenkomst. Maar waar dient u nu op te letten bij het hanteren van al deze tussenvorderingen? U komt het allemaal te weten in dit voor de rechtspracticus zeer interessant webinar, met veel passie gebracht door spreker advocaat Tom Reingraber.

Aantal

lexduranl_20210826_5