De liquidatiereserve: een actuele kadering

€ 110,00
Exclusief belasting

Sprekers: Anne Mieke Vandekerkhove

Accreditatie:

OVB - 2 uren erkend tot 22/12/2022
ITAA - 2 uren

Op grond van de regeling van de liquidatiereserves kunnen aandeelhouders van kleine vennootschappen blijven ontsnappen aan het hoge standaard tarief roerende voorheffing dat van kracht is voor dividenden en liquidatieboni. Bij de toepassing van de regeling is echter enige waakzaamheid geboden. Dit is o.m. het geval wanneer de aandeelhoudersstructuur van de betrokken vennootschap versnipperd is over natuurlijke personen en vennootschappen en ingeval de vennootschap belastingvrije reserves op- en afbouwt (voorbeeld in toepassing van de tax shelter-regeling).

Aantal

Op grond van de regeling van de liquidatiereserves kunnen aandeelhouders van kleine vennootschappen blijven ontsnappen aan het hoge standaard tarief roerende voorheffing dat van kracht is voor dividenden en liquidatieboni. Bij de toepassing van de regeling is echter enige waakzaamheid geboden. Dit is o.m. het geval wanneer de aandeelhoudersstructuur van de betrokken vennootschap versnipperd is over natuurlijke personen en vennootschappen en ingeval de vennootschap belastingvrije reserves op- en afbouwt (voorbeeld in toepassing van de tax shelter-regeling). In dit webinar wordt de regeling van de liquidatiereserve in detail besproken, en worden de hiermee gepaard gaande aandachtpunten – in hun actuele context - duidelijk gekaderd. 

Anne Mieke Vandekerkhove bouwde haar praktijkervaring op binnen de financiële sector en binnen een big 4-kantoor. Ze combineert haar praktische insteek met een academische achtergrond, die voortvloeit uit haar rol als onderzoeker bij de KULeuven.

lexduranl_20211222_1