Actualia Verkeers- en Verzekeringsrecht - Vakantiestudiedag 2022

€ 132,23
Exclusief belasting

€92 met KMO-portefeuille

Datum: 26 augustus 2022 - 17u45 - 20u45

Spreker: mr. Stephane Vereecken

Accreditatie:

OVB - 3 uren

Erkenningsnummer KMO-portefeuille: DV.O214984

“Tijdens dit webinar komen de meest recente arresten (oa Hof van Cassatie, Grondwettelijk Hof en Hof van Justitie) aan bod inzake aansprakelijkheid- en verzekeringsrecht, met bijzondere focus voor nieuwe vormen van mobiliteit en vergoedingsregeling (oa art 29bis WAM). Stand van zaken wordt tegen het licht gehouden van de Richtlijn 2021/2118 aangenomen door het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie in bijzonder wat betreft het begrip motorrijtuig (uiterlijk 23.12.23 om te zetten in ons nationaal belgisch recht). 

Aantal

“Tijdens dit webinar komen de meest recente arresten (oa Hof van Cassatie, Grondwettelijk Hof en Hof van Justitie) aan bod inzake aansprakelijkheid- en verzekeringsrecht, met bijzondere focus voor nieuwe vormen van mobiliteit en vergoedingsregeling (oa art 29bis WAM). Stand van zaken wordt tegen het licht gehouden van de Richtlijn 2021/2118 aangenomen door het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie in bijzonder wat betreft het begrip motorrijtuig (uiterlijk 23.12.23 om te zetten in ons nationaal belgisch recht). Er wordt geprobeerd om zo nauw mogelijk aan te sluiten op de actualiteit en interactieve deelname met vragen en/of bemerkingen is fel geapprecieerd.”

Stephane Vereecken is sinds 2001 actief als advocaat – hij is stichtend vennoot van CHARLIER ADVOCATEN.Tevens is hij praktijkassistent vakgroep burgerlijk recht UGent (sinds 2002), auteur van verschillende publicaties, bestuurslid van diverse redacties (RABG, Wet en Duiding, Wetboeken die Keure,…) en medewerker Centrum voor Verbintenissenrecht. 

lexduranl_20220826_4