• Nieuw

Aankoop onroerend goed Spanje, erven en schenken

€ 152,89
Exclusief belasting

€107 met KMO-portefeuille

Datum: 17 februari 2023 - 13u30 - 17u30

Sprekers: Yves Sirejacob, Roel Breugelmans

Accreditatie

OVB - 4 uren 

BIV - 3 uren

ITAA - 4 uren

In het eerste deel van het seminarie wordt de aan- en verkoop van onroerend goed in Spanje behandeld. 

Het tweede deel van het seminarie behandelt de fiscaliteit mbt vastgoed in Spanje.

Het derde deel van het seminarie, behandelt problematiek van het schenken en erven in Spanje. 

Inschrijven op live seminarie via https://bit.ly/3U2CLV5

Bluepoint Antwerpen 

Filip Williostraat 9

2600 Antwerpen

Erkenningsnummer KMO-portefeuille: DV.O214984

Aantal

In het eerste deel van het seminarie wordt de aan- en verkoop van onroerend goed in Spanje behandeld. De aankoop van een woning in Spanje brengt méér met zich mee dan wat men zou kunnen vermoeden, zeker als men dit bekijkt met “Belgische” ogen.

In België is dit op zich niet zo’n ingewikkelde aangelegenheid, en het grootste deel van het werk en de controle gebeurt veelal door de gedegen Belgische Notaris. In Spanje echter, is dit wel even anders. De Spaanse Notaris zal eerder toezien op de rechten van de Spaanse schatkist, dan dat hij een doorgedreven controle zal uitvoeren op het betrokken pand. De onzorgvuldige koper wordt dan ook vaak in het ongewisse gelaten over alles wat het pand mogelijk kan belasten. Hoe gaat men bij een aankoop dan ook het best tewerk en welke zijn de mogelijke valkuilen ?

De spreker gaat hier dieper op in en behandelt ondermeer :

• Actuele - corona - marktomstandigheden en prijsbepaling

• Opletten met de betaling van voorschotten

• Opletten met kopen op afstand

• Kopen van nieuwbouw of eerder een “tweedehands” pand ?

• Bijzonderheden aan nieuwbouw kopen op plan

• Doorstorten van de staatswaarborg in naam van de (buitenlandse) verkoper 

• Aangifte van het pand in België en regularisatie van een niet- aangegeven pand in België

• Notariële aankoopakte en registratie op naam van de kopers.

Het tweede deel van het seminarie behandelt de fiscaliteit mbt vastgoed in Spanje, ondermeer

• Registratierechten / BTW, en andere kosten

• Aankopen via een Spaanse of Belgische vennootschap ?

• Notariële aankoopakte en registratie op naam van de kopers

• Onroerende voorheffing en vermogensbelasting

Het derde deel van het seminarie, behandelt problematiek van het schenken en erven in Spanje. De meeste Belgen die in Spanje een huis hebben gekocht, staan vroeg of laat stil bij de erfrechtelijke gevolgen van dit alles. De meest frequente vragen die u hierna terugvindt, duiden al vlug aan dat het thema niet zo voor de hand ligt, veelal door het internationaal gegeven ervan.

• Hoe wordt een aangifte van nalatenschap in Spanje praktisch geregeld ?

• Welk recht is er van toepassing inzake devolutie : het Spaans of Belgisch recht ?

• Moet er een testament gemaakt worden, en, zo ja, waar dan het best ?

• Moet het huis ook in België worden aangegeven en dubbel worden betaald ?

• Is er een onderscheid qua betaling tussen residenten en niet-residenten ?

• Welke zijn de tarieven en vrijstellingen ?

• Hoe kunnen de erfgenamen nagaan of er goederen zijn in Spanje ?

• Hoe gebeurt de aangifte, welke zijn de te volgen stappen ?

• Welke is de termijn voor aangifte ?

• Verjaringstermijn voor successierechten in Spanje ?

• Kan ik rekenen op de Spaanse Notaris en het Spaanse registratiekantoor

• Is het interessant te schenken, en welke verschillen per regio ? 

Yves Sirejacob is oprichter en partner van Sirejacob Legal & Tax Spain. Hij studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit Gent (1985-1990), volgde daarna een bijzondere licentie internationaal recht aan de Universiteit te Montpellier (Frankrijk) en studeerde Spaans aan de Universiteit van Córdoba (Spanje). Hij werd in 2003 als Belgisch advocaat lid aan de Spaanse Balie en richtte sedertdien kantoren op te Marbella, Alicante, Barcelona, Palma de Mallorca en Tenerife. Op heden is hij ingeschreven als Ere-advocaat aan de Balie Gent. Hij is tevens Ere-consul voor België in Zuid-Spanje. Roel Breugelmans is abogado en partner bij Sirejacob Legal & Tax op het kantoor te Marbella. Hij studeerde rechten aan de Universiteit van Leuven en aan de Universiteit van Granada (Spanje). Vervolgens behaalde hij een Master in Spaans ondernemingsrecht aan de Universiteit van Madrid.

lexduranl_20230217_1