Huur en ongeschiktheid

€ 110,00
Exclusief belasting

 

In dit webinar wordt stilgestaan bij de gevolgen van een ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring voor de lopende huurovereenkomst. Wat kan de verhuurder ondernemen tegen het besluit van de burgemeester? Wat zijn de risico’s voor de verhuurder? Wat als de huurder niet te goeder trouw handelt? Welke besluiten kunnen uit de actuele rechtspraak over dit onderwerp worden getrokken worden?

 

 

OVB: 2 punten erkend tot 18/09/2021
BIV: 2 uren
ITAA: 2 uren

SPREKER: Bart Van Baeveghem

Aantal

lexduranl_20190918_1