De Wet Peeters II: de aansprakelijkheidsverzekering in de bouwsector

€ 110,00
Exclusief belasting

Op 27 februari 2019 werd het wetsvoorstel met betrekking tot de “Wet betreffende de verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid in de bouwsector” (zgn. Wet Peeters II) ingediend in de Kamer. Dit met een beoogde inwerkingtreding op 1 juli van dit jaar.

On Demand

OVB: 2 uren erkend tot 17/10/2021
BIV:
2 uren

ITAA: 2uren

SPREKER: Nic CLIJMANS

Aantal

Op 27 februari 2019 werd het wetsvoorstel met betrekking tot de “Wet betreffende de verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid in de bouwsector” (zgn. Wet Peeters II) ingediend in de Kamer. Dit met een beoogde inwerkingtreding op 1 juli van dit jaar.

Het wetsvoorstel, eens wet, voert een verplichte verzekering in van de beroepsaansprakelijkheid (de 10-jarige uitgezonderd) ten gevolge van intellectuele/immateriële prestaties geleverd in het kader van onroerende werken uitgevoerd in België.

Alle beoefenaars van intellectuele beroepen (uitgezonderd de bouwpromotoren) in de bouwsector zijn geviseerd.

De memorie van toelichting heeft het over:

“ingenieurs, studiebureaus (stabiliteit, speciale technieken …), projectmanagers, quantity surveyors, auditeurs en energie-certificateurs, interieurarchitecten, landmeters-experten, …”

Wil U tijdig “mee zijn” met deze aankomende wetgeving en hoe zij zich verhoudt tot de zgn. Wet Peeters I (i.v.m. de verplichte verzekering van de 10-jarige aansprakelijkheid in de bouw), dan is het volgen van dit seminar een must.

lexduranl_20191017_1