PRIVACYVERKLARING

Alle data die door een inschrijving voor een seminarie of door het zich abonneren op één van de nieuwsbrieven worden bekomen, worden op onze server opgeslagen en enkel gebruikt voor commerciële doeleinden.

Onder commerciële doeleinden wordt hoofdzakelijk verstaan het sturen van gerichte nieuwsbrieven, berichten of communicatie onder éénder welke vorm om de betrokkene van een bepaalde doelgroep op de hoogte te houden van de seminaries en opleidingen op het agenda.

Deze data worden niet aan derden vrijgegeven.

Iedere inschrijver op de nieuwsbrief of deelnemer aan een seminarie kan op éénvoudig verzoek de door hem verleden data laten wijzigen, aanpassen, schrappen of een kopie vragen.

Het volstaat om met ons contact op te nemen via de contactpagina en er zal onverwijld ingegaan worden op uw verzoek.

Ook kan men zich ten allen tijde uitschrijven op één of al onze nieuwsbrieven door éénvoudig te klikken op de daartoe voorziene "unsubscribe link" die aan elke nieuwsbrief werd gevoegd.