De aansprakelijkheid en de verplichte verzekering van vrijwilligers, verenigingswerkers en bestuurders-vrijwilligers'

€ 152,89
Exclusief belasting

U herinnert zich ongetwijfeld de aansprakelijkheid die de Aalsterse carnavalisten als leden van hun feitelijke carnavalsvereniging opliepen. Het deed veel stof opwaaien.

Dergelijke aansprakelijkheid in hoofde van mensen die slechts als ‘vrijwilliger’ actief waren wou de wetgever kost wat kost vermijden. Is de wetgever geslaagd in dit opzet? En hoe zit het op verzekeringsvlak?

Ruim tien jaar na de Vrijwilligerswet van 3 juli 2005 is het hoog tijd voor een evaluatie. Dit geldt des te meer omdat de tijd niet stil staat. Sinds de Bijkluswet van 18 j

Erkend:

OVB: 4 uren erkend tot 12/05/2025

SPREKER

Gert Geerts

Aantal

INLEIDING

U herinnert zich ongetwijfeld de aansprakelijkheid die de Aalsterse carnavalisten als leden van hun feitelijke carnavalsvereniging opliepen. Het deed veel stof opwaaien.

Dergelijke aansprakelijkheid in hoofde van mensen die slechts als ‘vrijwilliger’ actief waren wou de wetgever kost wat kost vermijden. Is de wetgever geslaagd in dit opzet? En hoe zit het op verzekeringsvlak?

Ruim tien jaar na de Vrijwilligerswet van 3 juli 2005 is het hoog tijd voor een evaluatie. Dit geldt des te meer omdat de tijd niet stil staat. Sinds de Bijkluswet van 18 juli 2018 kunnen er naast de ‘vrijwilligers’ ook ‘verenigingswerkers’ ingeschakeld worden.

De vraag rijst hoe het zit met hun aansprakelijkheid. En wat zijn de implicaties van het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) dat op 28 februari 2019, het levenslicht zag? 

Vanuit haar praktijk wordt het vakgebied aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht van GSJ meermaals geconfronteerd met deze problematiek. We loodsen jullie dan ook graag doorheen dit mijnenveld.

De volgende heikele punten komen daarbij alleszins aan bod:

Wat met de  ‘immuniteit’ van de vrijwilliger? Geldt deze altijd en overal?

Wat in ’s hemelsnaam zijn ‘losse’ feitelijke verenigingen? En hoe zit het met de immuniteit van de vrijwilligers in dergelijke  losse feitelijke verenigingen?

Geldt de verzekeringsplicht eigenlijk voor alle verenigingen?

Hoe verhouden de nieuwbakken ‘verenigingswerkers’ zich tot deze ‘vrijwilligers’?

Hoe zit het met de bestuurder/vrijwilliger van een VZW? Geniet hij of zij ook de immuniteit? Is deze bestuurdersaansprakelijkheid ook gedekt in de verplichte verzekeringspolis?

En wijzigde deze bestuurdersaansprakelijkheid niet sinds het nieuwe WVV?

Wat zijn overigens de krachtlijnen van het nieuwe WVV voor deze verenigingen?

Last but not least, hoe moet/kan dit alles nu allemaal verzekerd worden? Welke polissen spelen ter zake:

De verplichte vrijwilligersverzekering?

Geïmplementeerd in de verzekering BA-uitbating?

Of in de verzekering BA-familiale?

En wat met de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering en de evenementenpolis?

SPREKER

Gert Geerts behaalde in 1987 het diploma “gegradueerde in de verzekeringen” aan de Provinciale Hogeschool Gent en in 1992 het diploma licentiaat in de rechten aan onze Alma Mater, de KUL.

Gewapend met deze kennis vatte Gert nog datzelfde jaar zijn stage aan bij GSJ advocaten. Van in den beginne focuste hij zich op het aansprakelijkheidsrecht, het verzekeringsrecht en gaandeweg ook op het strafrecht. Binnen deze rechtsdomeinen staat hij - ondertussen ruim 20 jaar dagelijks - overheden, ondernemingen en particulieren bij in dossiers van erg uiteenlopende aard. 

Hij liet niet na zich verder academisch te bekwamen. Vanuit zijn bijzondere interesse voor lichamelijke letselschadedossiers voltooide hij in 1995 de postacademische opleiding “Evaluatie menselijke schade” aan de KUL. In 2007 volgde de postacademische opleiding “Multidisciplinair forensisch onderzoek”, eveneens aan de KUL. 

Gert doceert graag. Hij verzorgt al geruime tijd het vak “Varia” in het tweede jaar van de opleiding verzekeringstussenpersoon bij Syntra. Tevens is hij ook al jarenlang als gastdocent verbonden aan de Karel de Grote Hogeschool, opleiding rechtspraktijk. Voor Vekmo introduceert hij kandidaat-veiligheidscoördinatoren niveau B in het kluwen van het aansprakelijkheidsrecht in de bouwwereld. Ten slotte is hij fier om als lid van de stuurgroep mee aan de wieg te hebben mogen staan van de gerenommeerde leerstoelen “Gezondheidsrecht en Gezondheidsethiek” (Ahlec) en  “Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht” (Allic), beiden opgericht in de schoot van de UA.

Gert fungeert geregeld als spreker op studiedagen georganiseerd door onder meer Escala, het NAV en de Bouwunie.

Als trouw bestuurslid van de Kempische Verzekeringskring en lid van de Antwerpse Kring van het Verzekeringswezen evenals de Verzekeringsjuristen is Gert een vertrouwde figuur binnen de verzekeringswereld.

UUR

ACCREDITATIE

Orde van Vlaamse balies: aangevraagd voor 4 juridische punten

AANWEZIGHEIDSATTEST

Het aanwezigheidsattest wordt na het seminarie overhandigd of per email toegezonden.
Zie ook algemene voorwaarden en reglementen beroepsorganisaties

PRIJS

185 € inclusief BTW

On Demand webinars kunnen omwille van regelgeving niet betaald worden met KMO-portefeuille, noch via gewone overschrijving.

lexduranl_20200512_1