Onrechtmatige bedingen in de B2B-relatie -

€ 132,23
Exclusief belasting

In april 2019 werd een nieuwe wet aangenomen die  oneerlijke marktpraktijken in B2B-relaties, het misbruik van economische afhankelijkheid en (het gebruik van onrechtmatige bedingen in b2b-overeenkomsten verbiedt. Deze wet van 4 april 2019 waarvan een deel in werking zal treden op 1 juni 2020  zal belangrijke gevolgen hebben voor het sluiten van contracten in een “b2b”-context.

OVB: 3 uren erkend tot 26/08/2024

SPREKER : Aloïs Van Oevelen
Aantal

3.       Onrechtmatige bedingen in de B2B-relatie

 

In april 2019 werd een nieuwe wet aangenomen die  oneerlijke marktpraktijken in B2B-relaties, het misbruik van economische afhankelijkheid en (het gebruik van onrechtmatige bedingen in b2b-overeenkomsten verbiedt. Deze wet van 4 april 2019 waarvan een deel in werking zal treden op 1 juni 2020  zal belangrijke gevolgen hebben voor het sluiten van contracten in een “b2b”-context.

Bedrijven zulle er moeten op letten om hun contracten aan te passen om het risico op sancties en onvoorziene claims te beperken. Anderzijds zullen de kleinere ondernemingen zich in een sterkere positie bevinden, wat één van de doelstellingen is van deze nieuwe wet, namelijk de bescherming van de kleinere spelers op de markt

SPREKER

Aloïs Van Oevelen, emeritus professor verbintenissenrecht aan de universiteit van  Antwerpen.

Hij spreekt regelmatig op studiedagen en is auteur van diverse juridische publicaties.
ACCREDITATIE

Orde van Vlaamse balies: 3 juridische punten

AANWEZIGHEIDSATTEST

Het aanwezigheidsattest wordt na het seminarie overhandigd of per email toegezonden.
Zie ook
algemene voorwaarden en reglementen beroepsorganisaties

PRIJS

132 €  exclusief  BTW, inclusief documentatie die u kan downloaden en printen

LOCATIE

online

lexduranl_20200820_1