Leren herkennen van witwastypologieën

€ 110,00
Exclusief belasting


Witwassen van geld is het in het legale circuit brengen van geldsommen van illegale of zelfs criminele herkomst, zoals van georganiseerde misdaad, drugs- en wapenhandel, illegale handel in goederen en koopwaar, handel in clandestiene werkkrachten, mensenhandel en exploitatie van prostitutie, ernstige en georganiseerde fiscale fraude, enz. U als lid van één van de cijferberoepen bent één van de bevoorrechte poortwachters (gate-keepers) tot de legale economie. Veel AML/CFT-opleidingen richten zich vooral tot wat de toezichthouders (FSMA, Nationale Bank, ...) en de controle-overheden (ITAA, IBR, ...) aan regels opleggen. 

Spreker: Geert Delrue

Accreditatie 
ITAA: 2 uren
BIV - 2 uren

ovb : 2 uren erkend tot 05/12/2023

Aantal

Witwassen van geld is het in het legale circuit brengen van geldsommen van illegale of zelfs criminele herkomst, zoals van georganiseerde misdaad, drugs- en wapenhandel, illegale handel in goederen en koopwaar, handel in clandestiene werkkrachten, mensenhandel en exploitatie van prostitutie, ernstige en georganiseerde fiscale fraude, enz. U als lid van één van de cijferberoepen bent één van de bevoorrechte poortwachters (gate-keepers) tot de legale economie. Veel AML/CFT-opleidingen richten zich vooral tot wat de toezichthouders (FSMA, Nationale Bank, ...) en de controle-overheden (ITAA, IBR, ...) aan regels opleggen.

Deze opleiding onderscheidt zich van andere opleidingen doordat er wordt geprobeerd u een inzicht te geven zoals het witwassen zich in onze dagelijkse professionele omgeving manifesteert. Deze opleiding geeft u een inzicht in de manier van werken van witwassen, welke typologieën (methoden) worden gebruikt. Aan de hand van actieve schema's wordt het witwassen op een begrijpelijke en gestructureerde manier uiteengezet.

Welke onderwerpen komen nu aan bod:
- Wat is witwassen
- Waarom witwassen
- Waarom is witwassen zo interessant voor criminelen
- Witwasmodel-3 fasen
- Meldings- en onderzoeksketen
- Professioneel scepticisme
- Voorstelling van het CFI
- Nationale en internationale AML/CFT-actoren
- Overlopen van de AML/CFT-verplichtingen
- Detecteren van atypische transacties
- De onderzoeks- en vervolgingsketen (politie en justitie)
- Last but not least : witwascategorieën en witwastypologieën.3

Spreker Geert Delrue is licentiaat in de criminologie en gerechtelijk commissaris bij de Federale Gerechtelijke Politie. Sedert ruim 35 jaar is hij betrokken bij het voeren van onderzoeken naar financieel economische misdrijven (oplichting, misbruik van vertrouwen, bedrieglijk onvermogen, wegmaken van nalatenschappen, valsheid in geschriften en gebruik, misdrijven i.v.m. de staat van faillissement, ...).

De laatste jaren heeft hij zich vooral gespecialiseerd in fiscale onderzoeken en witwasonderzoeken. Hij wordt internationaal erkend als een autoriteit op het vlak van de bestrijding van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. De laatste jaren geeft hij geregeld presentaties tijdens conferenties in België en het buitenland in verband met witwassen en terrorismefinanciering.

Hij geeft ook les aan binnen- en buitenlandse universiteiten. Hij is ook auteur van verschillende boeken in verband met financieel economische misdrijven, zoals: Witwassen en financiering van terrorisme - 2014 - derde druk, Misdrijven i.v.m. de staat van faillissement -2020, Het bedrieglijk onvermogen, Fiscale fraude, Oplichting en misbruik van vertrouwen, enz. Voormelde boeken werden ook in het Frans uitgegeven.

lexduranl_20201204_1