Het nieuwe faillissementsrecht sedert de inwerkingtreding van boek XX op 1/05/18 (praktisch bekeken)

€ 110,00
Exclusief belasting

Sprekers: Mr. Heidi De Cauwer en Mr. Valère Vereecke

Accreditatie:

OVB: 2 uren erkend tot 24/02/2025
BIV: 2 uren
ITAA: 2 uren

De invoering van boek XX in het Wetboek Economisch Recht heeft enkele ingrijpende wijzigingen doorgevoerd. In deze webinar worden een aantal interessante topics aangekaart n.a.v. een faillissement. Deze webinar is vooral bedoeld voor beginnende curatoren, accountants, boekhouders, schuldeisers en anderen die te pas en te onpas in aanraking komen met faillissementen.

Aantal

De invoering van boek XX in het Wetboek Economisch Recht heeft enkele ingrijpende wijzigingen doorgevoerd. In deze webinar worden een aantal interessante topics aangekaart n.a.v. een faillissement. Deze webinar is vooral bedoeld voor beginnende curatoren, accountants, boekhouders, schuldeisers en anderen die te pas en te onpas in aanraking komen met faillissementen.

Allereerst wordt de verruiming van het begrip “ondernemer” onder de loep genomen en de gevolgen ervan verduidelijkt. Ook zal de rol van de “voorlopig bewindvoerder” in de zin van art. XX.32 WER uitvoerig worden besproken. Daarnaast wordt er stilgestaan bij de faillissementsprocedure (voorwaarden faillissement, rechtsmiddelen, praktische toelichting REGSOL) en zal hierbij een praktische handleiding worden geboden aan (beginnende) curatoren alsook aan advocaten van gefailleerden.

Mr. H. De Cauwer en Mr. V. VEREECKE zullen hun praktijkervaring delen en waar mogelijk een aantal tips voorzien.

Meester Heidi DE CAUWER studeerde rechten aan de Universiteit Gent en werd in 2010 advocaat aan de balie van Dendermonde. In 2013 trad zij toe tot de balie van Antwerpen waar zij een bijkantoor startte. Op 12.09.2017 legde zij de eed als curator af. Sedertdien werd zij regelmatig als voorlopig bewindvoerder cfr. art. XX.32 WER aangesteld en bouwde zij ervaring als curator in diverse faillissementen op.

Meester Valère VEREECKE studeerde rechten aan de Universiteit Antwerpen en werd in 2005 advocaat aan de balie van Antwerpen. In 2013 werd hij opgenomen op de lijst van curatoren aan de balie van Antwerpen nadat hij zijn eed aflegde. Verder is hij sedert 2015 praktijkassistent aan de KUL departement Insolventierecht onder auspiciën van professor M.E. STORME. 

lexduranl_20201223_1