De promotor en de contracten met zijn bouwpartners

€ 110,00
Exclusief belasting

Spreker: Frank Burssens

Accreditatie


BIV: 2 uren
ITAA: 2 uren

In dit webinar worden de relaties en de modaliteiten van de overeenkomsten besproken tussen een promotor en zijn contractspartijen in de bouw zoals de architect, de aannemer, het studiebureau.. wat zijn ieders rechten en plichten in de loop van de ganse procedure.


Aantal

In dit webinar worden de relaties en de modaliteiten van de overeenkomsten besproken tussen een promotor en zijn contractspartijen in de bouw zoals de architect, de aannemer, het studiebureau.. wat zijn ieders rechten en plichten in de loop van de ganse procedure.

Spreker Frank Burssens is advocaat-vennoot (Everest Advocaten) en gastprofessor KU Leuven. Hij behandelt in hoofdzaak dossiers aangaande bouw- en vastgoedrecht.

lexduranl_20201221_1