Smaakmakers en struikelblokken in het burgerlijk procesrecht: Rechtsmiddelen

€ 110,00
Exclusief belasting

Spreker: Tom Reingraber

Accreditatie:

OVB - 1 uur erkend tot 22/04/2025

Het burgerlijk procesrecht kent vele smaakmakers en struikelblokken die aanleiding geven tot allerlei vragen en discussies in de dagdagelijkse praktijk. Hiertoe behoren ook de rechtsmiddelen. Kan ik nog kiezen tussen een verzet of hoger beroep? Wat zijn de gevolgen voor de verdere tenuitvoerlegging en procedure? Wanneer kan ik hoger beroep instellen tegen een voorlopige maatregel? Wat met een eventuele terugverwijzing naar de eerste rechter? Dit zijn slechts enkele van de vragen die aan bod zullen komen tijdens het seminarie. 

Aantal

Het burgerlijk procesrecht kent vele smaakmakers en struikelblokken die aanleiding geven tot allerlei vragen en discussies in de dagdagelijkse praktijk. Hiertoe behoren ook de rechtsmiddelen. Kan ik nog kiezen tussen een verzet of hoger beroep? Wat zijn de gevolgen voor de verdere tenuitvoerlegging en procedure? Wanneer kan ik hoger beroep instellen tegen een voorlopige maatregel? Wat met een eventuele terugverwijzing naar de eerste rechter? Dit zijn slechts enkele van de vragen die aan bod zullen komen tijdens het seminarie. 

Het seminarie zal worden gegeven door Mr. Tom Reingraber. Hij is sinds 2012 advocaat, met een bijzondere focus op geschillenbeslechting. Hij was deeltijds assistent aan het Instituut voor Gerechtelijk Recht (KU Leuven) van 2013 tot en met 2019, en is daar op vandaag nog steeds werkzaam als vrijwillig wetenschappelijk medeweker. Daarnaast maakt hij deel uit van de deelredactie ‘gerechtelijk recht’ van het Tijdschrift van de vrederechters, en is hij tevens (co-)auteur van verschillende juridische publicaties. 

lexduranl_20210422_2