Smaakmakers en struikelblokken in het burgerlijk procesrecht: Uitvoeringsgeschillen

€ 110,00
Exclusief belasting

Spreker: Tom Reingraber

Accreditatie:

OVB - 1 uur aangevraagd erkend tot 24/09/2024

Het burgerlijk procesrecht kent vele smaakmakers en struikelblokken die aanleiding geven tot allerlei vragen en discussies in de dagdagelijkse praktijk. Uitvoeringsgeschillen zijn hier zeker één van. Wat zijn uitvoeringsgeschillen? Hoe ver reikt de bevoegdheid van de beslagrechter bij de beoordeling ervan? Hoe verloopt de procedure met betrekking tot uitvoeringsgeschillen? Wat zijn de gevolgen voor de gestarte tenuitvoerlegging? Dit zijn maar enkele van de vragen die aan bod zullen komen tijdens het seminarie. 

Aantal

Het burgerlijk procesrecht kent vele smaakmakers en struikelblokken die aanleiding geven tot allerlei vragen en discussies in de dagdagelijkse praktijk. Uitvoeringsgeschillen zijn hier zeker één van. Wat zijn uitvoeringsgeschillen? Hoe ver reikt de bevoegdheid van de beslagrechter bij de beoordeling ervan? Hoe verloopt de procedure met betrekking tot uitvoeringsgeschillen? Wat zijn de gevolgen voor de gestarte tenuitvoerlegging? Dit zijn maar enkele van de vragen die aan bod zullen komen tijdens het seminarie. 

Het seminarie zal worden gegeven door Mr. Tom Reingraber. Hij is sinds 2012 advocaat, met een bijzondere focus op geschillenbeslechting. Hij was deeltijds assistent aan het Instituut voor Gerechtelijk Recht (KU Leuven) van 2013 tot en met 2019, en is daar op vandaag nog steeds werkzaam als vrijwillig wetenschappelijk medeweker. Daarnaast maakt hij deel uit van de deelredactie ‘gerechtelijk recht’ van het Tijdschrift van de vrederechters, en is hij tevens (co-)auteur van verschillende juridische publicaties.

lexduranl_20210924_1