Recente ontwikkelingen inzake bevrijdende verjaring

€ 110,00
Exclusief belasting

SPREKER : Marijn De Ruysscher

Accreditatie:

OVB: 1 uur erkend tot 01/04/2025

De verjaringsregels zijn complex en weinig toegankelijk. Totdat de wetgever het nieuw burgerlijk wetboek aanvult met een deel over verjaring, moet de practicus zich behelpen met de (oude) regels uit het burgerlijk wetboek aangevuld met de interpretatie zoals die door de rechtspraak doorheen de jaren eraan is gegeven. In dit webinar wordt de gebruiker niet alleen een overzicht gegeven van recente ontwikkelingen, zoals wetgevende initiatieven en belangrijke rechtspraak, maar worden ook algemeen enkele "tips & tricks" en valkuilen inzake de toepassing van de bevrijdende verjaring behandeld.

Aantal

De verjaringsregels zijn complex en weinig toegankelijk. Totdat de wetgever het nieuw burgerlijk wetboek aanvult met een deel over verjaring, moet de practicus zich behelpen met de (oude) regels uit het burgerlijk wetboek aangevuld met de interpretatie zoals die door de rechtspraak doorheen de jaren eraan is gegeven. In dit webinar wordt de gebruiker niet alleen een overzicht gegeven van recente ontwikkelingen, zoals wetgevende initiatieven en belangrijke rechtspraak, maar worden ook algemeen enkele "tips & tricks" en valkuilen inzake de toepassing van de bevrijdende verjaring behandeld. De focus ligt op het algemene kader van de bevrijdende verjaring zoals opgenomen in het burgerlijk wetboek, evenals enkele bijzondere afwijkende verjaringsregels.

Marijn De Ruysscher is counsel bij het kantoor Lydian te Brussel en is gespecialiseerd in geschillenbeslechting. Hij heeft ook een bijzondere interesse in arbitrage en verjaring en publiceert reeds verschillende jaren in deze domeinen. Hij geeft ook regelmatig opleidingen inzake verjaring.

lexduranl_20210401_1