Verslaggeving onder het WVV

€ 110,00
Exclusief belasting

SPREKER : Robbie Tas, Daan Born

Accreditatie:

OVB: 2 uren erkend tot 02/06/2024
ITAA: 2 uren

Dit webinar richt zich zowel op advocaten als op “cijferberoepers” (bedrijfsrevisoren, accountants, belastingconsulenten, boekhouders, boekhouders-fiscalisten…). Er wordt een overzicht gegeven van de diverse verslagen die aan bod komen tijdens het vennootschapsleven (financieel plan, winstuitkeringen, alarmbelprocedure, algemene vergadering, bestuur incl. belangenconflicten, ontbinding en vereffening, omzetting, fusies en splitsingen, gerechtelijke reorganisatie …), met telkens een korte toelichting van de context en belangrijkste interpretatievragen m.b.t. de verslagplicht.

Aantal

Robbie TAS behaalde diploma’s aan de K.U. Leuven (1990 Kand. Toegepaste Wetenschappen, 1993 Lic. Handelsingenieur, richting financiewezen; 1994 Lic. Rechten; 1994 Aanvullende Studie Fiscaliteit; 2002 Doctor in de Rechten). Van 1994 tot 2001 was hij assistent vennootschapsrecht bij Prof. Koen Geens in het Jan Ronse Instituut van de K.U. Leuven.

In 2002 doctoreerde hij over de instandhouding van het maatschappelijk kapitaal in NV en BVBA. Van 1997 tot 2003 nam Robbie TAS mee het juridisch secretariaat van de International Commission of Appeal bij Nasdaq Europe waar. Hij zetelde van 2002 tot 2005 in de raad van bestuur van elektriciteitsleverancier Luminus. Sinds 2004 is hij docent in de “Master na Master Vennootschapsrecht” aan de K.U. Leuven / H.U. Brussel, en sinds 2012 ook in de post-academische opleiding “Estate planning” aan de VUB.

Hij is tevens vast medewerker van het Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap (T.R.V.) en secretaris van VRG-Alumni, de alumnivereniging van de Faculteit Rechtsgeleerdheid Leuven. Robbie TAS is auteur van tal van bijdragen over vennootschaps- en verenigingsrecht en is een veelgevraagd spreker over deze materies.

Daan Born is advocaat bij Intui Advocaten. Na zijn rechtenstudies volgde hij de Master in Advanced European and International Studies aan het Centre International de Formation Européenne te Nice, Frankrijk en de Master-na-Master Vennootschapsrecht aan de KU Leuven.

Hij legt zich voornamelijk toe op het ondernemings- en vennootschapsrecht, behandelt dossiers inzake commerciële en vennootschapsrechtelijke geschillenbeslechting en verleent advies met betrekking tot fusies en overnames, en commerciële overeenkomsten.

lexduranl_20210601_1