Actualia woninghuurwet

€ 110,00
Exclusief belasting

Sprekers: Aloïs Van Oevelen

Accreditatie:

OVB - 2 uren erkend tot 16/11/2024

In deze webinar wordt onder andere ingegaan op recente rechtspraak over de volgende onderwerpen :

1. Begrip, kwalificatie en geldigheidsvereisten
2. Toepassingsgebied van de Woninghuurwet
3. Verplichting tot opmaken van een geschrift
4. Verplichte bijlagen
5. Solvabiliteit van de kandidaat-huurder – Verzoek tot het voorleggen van loonfiches
6. Onbewoonbaarheid van het gehuurde goed

Prof. dr. Aloïs VAN OEVELEN is gewoon hoogleraar (emeritus vanaf 1 oktober 2017) aan de Faculteit Rechten aan de Universiteit Antwerpen, waar hij "Verbintenissenrecht" en "Bijzondere overeenkomsten" doceert.

Aantal

In deze webinar wordt onder andere ingegaan op recente rechtspraak over de volgende onderwerpen :
1. Begrip, kwalificatie en geldigheidsvereisten
2. Toepassingsgebied van de Woninghuurwet
3. Verplichting tot opmaken van een geschrift
4. Verplichte bijlagen
5. Solvabiliteit van de kandidaat-huurder – Verzoek tot het voorleggen van loonfiches
6. Onbewoonbaarheid van het gehuurde goed
7. Vereiste van een omstandige plaatsbeschrijving
8. Staat van het gehuurde goed
9. Huur van de gezinswoning
10. Duur en opzegging van de overeenkomst
11. Onderhuur
12. Indexering van de huurprijs
13. Herziening van de huurprijs
14. Kosten en lasten
15. Huurwaarborg
16. Verjaring
17. Procesrechtelijke aspecten 

Prof. dr. Aloïs VAN OEVELEN is gewoon hoogleraar (emeritus vanaf 1 oktober 2017) aan de Faculteit Rechten aan de Universiteit Antwerpen, waar hij "Verbintenissenrecht" en "Bijzondere overeenkomsten" doceert. Hij publiceerde verschillende boeken en talrijke wetenschappelijke bijdragen in tijdschriften en verzamelwerken over onderwerpen van verbintenissenrecht (waaronder de bevrijdende verjaring), bijzondere overeenkomsten, buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht en zakenrecht. Hij is tevens hoofdredacteur van het Rechtskundig Weekblad.

lexduranl_20211116_2