Asbest, complicaties bij koop en aanneming

€ 110,00
Exclusief belasting

Spreker: Bart Van Baeveghem

Accreditatie:

OVB - 2 uren geldig tot 14/12/2024

BIV - 2 uren

Asbest zorgt geregeld voor onaangename verwikkelingen bij vastgoedtransacties en aannemingsovereenkomsten. In dit seminarie wordt stilgestaan bij de regelgeving rond asbest met de focus op contractuele aspecten in vastgoedtransacties en aanneming en een overzicht van rechtspraak in dit verband. 

Aantal

Asbest zorgt geregeld voor onaangename verwikkelingen bij vastgoedtransacties en aannemingsovereenkomsten. In dit seminarie wordt stilgestaan bij de regelgeving rond asbest met de focus op contractuele aspecten in vastgoedtransacties en aanneming en een overzicht van rechtspraak in dit verband. 

Bart Van Baeveghem is als advocaat te Dendermonde (Synergylaw) actief in het vastgoed- en contractenrecht. Hij is eveneens praktijkassistent aan de UGent bij het opleidingsonderdeel goederenrecht en (co-)auteur van diverse juridische publicaties.

lexduranl_20211214_1