Nieuw samengestelde gezinnen: langdurige erfenistwist of strategische vermogensplanning?

€ 110,00
Exclusief belasting

Sprekers: Guillaume Deknudt en Stéphanie Berghman 

Accreditatie:

OVB - 2 uren erkend tot 25/01/2025

De sprekers zullen focussen op de burgerrechtelijke aspecten en moeilijkheden bij nieuw samengestelde gezinnen waarbij de mogelijkheden qua strategische planningstechnieken onder de loep worden genomen. De sprekers hebben tevens een artikel gepubliceerd omtrent dit onderwerp; “Nieuw samengestelde gezinnen: langdurige erfenistwist of strategische vermogensplanning” in VIP 2018/4 en VLN-Congres 28 november 2020. 

Aantal

De sprekers zullen focussen op de burgerrechtelijke aspecten en moeilijkheden bij nieuw samengestelde gezinnen waarbij de mogelijkheden qua strategische planningstechnieken onder de loep worden genomen. De sprekers hebben tevens een artikel gepubliceerd omtrent dit onderwerp; “Nieuw samengestelde gezinnen: langdurige erfenistwist of strategische vermogensplanning” in VIP 2018/4 en VLN-Congres 28 november 2020. 

Guillaume Deknudt begeleidt reeds een 20-tal jaar vermogende particulieren. Hij beschikt over een ruime ervaring in nationale en internationale vermogensplanning. Hij heeft tevens een uitgebreide expertise in het voeren van familiale betwistingen en poogt in de eerste plaats steeds tot een minnelijke oplossing te komen in dergelijke conflicten. Ten slotte behandelt hij ook veel fiscale fraudedossiers waarbij bij voorkeur een regeling met de fiscus of het parket wordt nagestreefd. Hij is tevens auteur van talrijke bijdrages in de vakliteratuur en een veelgevraagd gastspreker. 

Stéphanie Berghman legt zich toe op de familiale, vermogensrechtelijke, fiscale en vennootschapsrechtelijke aspecten van de vermogensplanning waarbij zij vermogende families begeleidt bij de uitwerking van hun vermogensplanning alsook bij de oplossing van familiale conflicten. Daarnaast heeft zij zich gespecialiseerd in de problematiek van nieuw samengestelde gezinnen alsook in vermogensrechtelijke procedures waaronder de vereffening-verdeling van huwelijksvermogensstelsels en nalatenschappen.

lexduranl_20220225_1