Kapitaal, vermogensbescherming en uitkeringen

€ 110,00
Exclusief belasting

Sprekers: Robbie Tas en Caroline Hotterbeekx 

Accreditatie:

OVB - 2 uren erkend tot 31/03/2025
ITAA - 2 uren

In dit webinar wordt onder meer ingegaan op de regels rond uitkeringen in NV, BV en CV (netto-actieftest, liquiditeitstest), de toepassingsmoeilijkheden die zich daarbij in de praktijk stellen en de recente rechtspraak terzake. Ook oneigenlijke uitkeringen zoals inkoop van eigen aandelen en financial assistance komen aan bod. Ten slotte wordt ook ingegaan op de vernieuwde alarmbelprocedure en andere maatregelen gericht op tijdige preventie van discontinuïteit. 

Aantal

In dit webinar wordt onder meer ingegaan op de regels rond uitkeringen in NV, BV en CV (netto-actieftest, liquiditeitstest), de toepassingsmoeilijkheden die zich daarbij in de praktijk stellen en de recente rechtspraak terzake. Ook oneigenlijke uitkeringen zoals inkoop van eigen aandelen en financial assistance komen aan bod. Ten slotte wordt ook ingegaan op de vernieuwde alarmbelprocedure en andere maatregelen gericht op tijdige preventie van discontinuïteit. 

Robbie TAS behaalde diploma’s aan de K.U. Leuven (1990 Kand. Toegepaste Wetenschappen, 1993 Lic. Handelsingenieur, richting financiewezen; 1994 Lic. Rechten; 1994 Aanvullende Studie Fiscaliteit; 2002 Doctor in de Rechten). Van 1994 tot 2001 was hij assistent vennootschapsrecht bij Prof. Koen Geens in het Jan Ronse Instituut van de K.U. Leuven.

In 2002 doctoreerde hij over de instandhouding van het maatschappelijk kapitaal in NV en BVBA. Van 1997 tot 2003 nam Robbie TAS mee het juridisch secretariaat van de International Commission of Appeal bij Nasdaq Europe waar. Hij zetelde van 2002 tot 2005 in de raad van bestuur van elektriciteitsleverancier Luminus. Sinds 2004 is hij docent in de “Master na Master Vennootschapsrecht” aan de K.U. Leuven / H.U. Brussel, en sinds 2012 ook in de post-academische opleiding “Estate planning” aan de VUB.

Hij is tevens vast medewerker van het Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap (T.R.V.) en secretaris van VRG-Alumni, de alumnivereniging van de Faculteit Rechtsgeleerdheid Leuven. Robbie TAS is auteur van tal van bijdragen over vennootschaps- en verenigingsrecht en is een veelgevraagd spreker over deze materies.

Caroline Hotterbeekx is advocaat bij Intui Advocaten en een ervaren adviseur bij geschillen en transacties in het vennootschaps- en ondernemingsrecht. Zij heeft een bijzondere expertise in vennootschapsgeschillen tussen aandeelhouders en/of bestuurders, conflicten in een vennootschap na echtscheiding en post-acquisitiegeschillen. Zij is auteur van verschillende artikels over de geschillenregeling.

Haar praktijk beslaat alle facetten van het ondernemingsrecht, waaronder ook adviesverlening en geschillen betreffende distributieovereenkomsten en handelstussenpersonen, concurrentie en invorderingen, al dan niet in een internationale context.

lexduranl_20220331_1