Ontbinding en vereffening

€ 110,00
Exclusief belasting

Sprekers: Robbie Tas en Daan Born

Accreditatie:

OVB - 2 uren erkend tot 20/05/2025
ITAA 
- 2 uren


In dit webinar wordt een overzicht gegeven van de nieuwe regels rond ontbinding en vereffening van vennootschappen, verenigingen en stichtingen na de invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de problemen die daarbij rijzen voor de praktijk. Er wordt onder meer ingegaan op de verschillende ontbindingsgronden, de verruimde mogelijkheid tot toepassing van de eendagsvereffening, de (versoepeling van de) vereffeningsprocedure, het onderscheid tussen deficitaire en niet-deficitaire vereffeningen, de taak, bevoegdheden en aansprakelijkheid van de vereffenaar en zoveel meer.

Aantal

In dit webinar wordt een overzicht gegeven van de nieuwe regels rond ontbinding en vereffening van vennootschappen, verenigingen en stichtingen na de invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de problemen die daarbij rijzen voor de praktijk. Er wordt onder meer ingegaan op de verschillende ontbindingsgronden, de verruimde mogelijkheid tot toepassing van de eendagsvereffening, de (versoepeling van de) vereffeningsprocedure, het onderscheid tussen deficitaire en niet-deficitaire vereffeningen, de taak, bevoegdheden en aansprakelijkheid van de vereffenaar, de sluiting van de vereffening en de rechten van schuldeisers na afsluiting van de vereffening. 

Robbie TAS behaalde diploma’s aan de K.U. Leuven (1990 Kand. Toegepaste Wetenschappen, 1993 Lic. Handelsingenieur, richting financiewezen; 1994 Lic. Rechten; 1994 Aanvullende Studie Fiscaliteit; 2002 Doctor in de Rechten). Van 1994 tot 2001 was hij assistent vennootschapsrecht bij Prof. Koen Geens in het Jan Ronse Instituut van de K.U. Leuven.

In 2002 doctoreerde hij over de instandhouding van het maatschappelijk kapitaal in NV en BVBA. Van 1997 tot 2003 nam Robbie TAS mee het juridisch secretariaat van de International Commission of Appeal bij Nasdaq Europe waar. Hij zetelde van 2002 tot 2005 in de raad van bestuur van elektriciteitsleverancier Luminus. Sinds 2004 is hij docent in de “Master na Master Vennootschapsrecht” aan de K.U. Leuven / H.U. Brussel, en sinds 2012 ook in de post-academische opleiding “Estate planning” aan de VUB.

Hij is tevens vast medewerker van het Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap (T.R.V.) en secretaris van VRG-Alumni, de alumnivereniging van de Faculteit Rechtsgeleerdheid Leuven. Robbie TAS is auteur van tal van bijdragen over vennootschaps- en verenigingsrecht en is een veelgevraagd spreker over deze materies.

Daan Born is advocaat bij Intui Advocaten. Na zijn rechtenstudies volgde hij de Master in Advanced European and International Studies aan het Centre International de Formation Européenne te Nice, Frankrijk en de Master-na-Master Vennootschapsrecht aan de KU Leuven.

Hij legt zich voornamelijk toe op het ondernemings- en vennootschapsrecht, behandelt dossiers inzake commerciële en vennootschapsrechtelijke geschillenbeslechting en verleent advies met betrekking tot fusies en overnames, en commerciële overeenkomsten.

lexduranl_20220520_1