Nietigheden in het verkeers(straf)dossier

€ 110,00
Exclusief belasting

Spreker: Isabelle Suy

Accreditatie:

OVB - 2 uren erkend tot 19/10/2024

In de tweede editie van dit webinar worden een aantal mogelijke nietigheden besproken die zich kunnen voordioen in een verkeersdossier (strafrechterlijk). voorbeelden zijn Salduz, privacywetgeving , keuze van de taal, termijnen, technische vereisten meettoestellen, etc..

 

Aantal

In de tweede editie van dit webinar worden een aantal mogelijke nietigheden besproken die zich kunnen voordioen in een verkeersdossier (strafrechterlijk). voorbeelden zijn Salduz, privacywetgeving , keuze van de taal, termijnen, technische vereisten meettoestellen, etc..

Isabelle Suy is advocaat aan de balie te Dendermonde en tevens actief als redactielid van het Bestendig Handboek Huishuur en Handelshuur. Zij is assistent bij het Studiecentrum Vastgoed- en Financieel Recht en treedt regelmatig op als spreker op diverse studiedagen.

lexduranl_20220119_1