Inbreng in natura: fiscale aandachtspunten

€ 110,00
Exclusief belasting

Spreker: Yves Verdingh

Accreditatie:


ITAA - 2 uren

Tijdens deze uiteenzetting wordt uitgebreid stilgestaan bij de fiscale aspecten van een inbreng in natura, zowel in hoofde van de inbrenger (natuurlijk persoon of vennootschap) als de inbrengontvangende vennootschap. Zo komen onder meer aan bod, de inbreng van privé-activa, het stelsel van de stopzettingsmeerwaarden, inbrengen van aandelen en van vorderingen. Ook de inbreng van een bedrijfstak en een algemeenheid van goederen wordt besproken. 

Aantal

Tijdens deze uiteenzetting wordt uitgebreid stilgestaan bij de fiscale aspecten van een inbreng in natura, zowel in hoofde van de inbrenger (natuurlijk persoon of vennootschap) als de inbrengontvangende vennootschap. Zo komen onder meer aan bod, de inbreng van privé-activa, het stelsel van de stopzettingsmeerwaarden, inbrengen van aandelen en van vorderingen. Ook de inbreng van een bedrijfstak en een algemeenheid van goederen wordt besproken. 

Spreker Yves Verdingh is 'Head of Tax' van BNP Paribas Fortis, Professor aan de Fiscale Hogeschool, auteur van het 'Fiscaal Compendium Vennootschapsbelasting' (Kluwer, 1205 pag.) en Aangiftegids Vennootschapsbelasting (Kluwer, 478 pag.) Hij is een gekend en veelgevraagd spreker op diverse seminaries 

lexduranl_20220209_1