Arbeidsongevallen (privé-sector): het vergoedingsstelsel Deel I

€ 110,00
Exclusief belasting

Spreker: Geert Hullebroeck

Accreditatie:

OVB - 2 uren erkend tot 05/05/2025

ITAA - 2 uren

We starten met een overzicht van de specifieke kenmerken van het vergoedingsstelsel van de verplichte arbeidsongevallenverzekering, om daarna de berekeningsbasis van de vergoedingen voor arbeidsongeschiktheid meer van nabij te bekijken. De Arbeidsongevallenwet heeft zijn eigen loonbegrip. Dit “Basisloon” moet volgens wettelijk bepaalde regels berekend worden, die verschillen voor diverse categorieën van verzekerde personen en ook naargelang het gaat om berekening van vergoedingen voor tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid of vergoeding van dodelijke arbeidsongevallen. 

Aantal

We starten met een overzicht van de specifieke kenmerken van het vergoedingsstelsel van de verplichte arbeidsongevallenverzekering, om daarna de berekeningsbasis van de vergoedingen voor arbeidsongeschiktheid meer van nabij te bekijken. De Arbeidsongevallenwet heeft zijn eigen loonbegrip. Dit “Basisloon” moet volgens wettelijk bepaalde regels berekend worden, die verschillen voor diverse categorieën van verzekerde personen en ook naargelang het gaat om berekening van vergoedingen voor tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid of vergoeding van dodelijke arbeidsongevallen. 

Geert Hullebroeck, jurist van opleiding is heel zijn professionele carrière actief geweest binnen de tak arbeidsongevallen, voornamelijk binnen het domein van de schaderegeling. Hij was ook zeer actief op het niveau van de sector en maakte deel uit van diverse commissies en werkgroepen die zich binnen Assuralia met de arbeidsongevallenverzekering bezig houden. Als vertegenwoordiger van de sector was hij ook jaren lid van het Medisch-Technisch Comité van Fedris. Daarnaast heeft hij ook meerdere jaren opleidingen verzorgd voor Insert, het opleidingscentrum van Assuralia en hij is ook auteur van een aantal artikels. 

lexduranl_20220505_3