Arbeidsongevallen (privé-sector): het vergoedingsstelsel Deel II

€ 110,00
Exclusief belasting

Spreker: Geert Hullebroeck

Accreditatie:

OVB - 2 uren erkend tot 18/05/2025

ITAA - 2 uren

We zoeken antwoorden op vragen zoals: vanaf wanneer spreken we van blijvende arbeidsongeschiktheid? Wie stelt deze vast? Wie controleert de arbeidsongevallenverzekeraar? Hoe gebeurt die controle in de praktijk? Welke procedure moet worden gevolgd? Wie neemt de kosten daarvan ten laste? Is de toegekende vergoeding definitief of nog voor herziening vatbaar? Levenslang of beperkt in de tijd? Hoe wordt de vergoeding berekend? Zijn er sociale zekerheidsbijdragen en/of bedrijfsvoorheffing verschuldigd? 

Aantal

We zoeken antwoorden op vragen zoals: vanaf wanneer spreken we van blijvende arbeidsongeschiktheid? Wie stelt deze vast? Wie controleert de arbeidsongevallenverzekeraar? Hoe gebeurt die controle in de praktijk? Welke procedure moet worden gevolgd? Wie neemt de kosten daarvan ten laste? Is de toegekende vergoeding definitief of nog voor herziening vatbaar? Levenslang of beperkt in de tijd? Hoe wordt de vergoeding berekend? Zijn er sociale zekerheidsbijdragen en/of bedrijfsvoorheffing verschuldigd? Slachtoffers van arbeidsongevallen zijn er soms zo erg aan toe dat ze voor een aantal dagdagelijkse basisbehoeften beroep moeten doen op een derde persoon. We bekijken ook welke vergoedingen de arbeidsongevallenwet hiervoor heeft voorzien en hoe die bepaald worden. Ook de praktische toepassing, zoals wanneer deze vergoedingen betaald worden en of ze onderhevig zijn aan sociale zekerheidsbijdragen of bedrijfsvoorheffing. 

Geert Hullebroeck, jurist van opleiding is heel zijn professionele carrière actief geweest binnen de tak arbeidsongevallen, voornamelijk binnen het domein van de schaderegeling. Hij was ook zeer actief op het niveau van de sector en maakte deel uit van diverse commissies en werkgroepen die zich binnen Assuralia met de arbeidsongevallenverzekering bezig houden. Als vertegenwoordiger van de sector was hij ook jaren lid van het Medisch-Technisch Comité van Fedris. Daarnaast heeft hij ook meerdere jaren opleidingen verzorgd voor Insert, het opleidingscentrum van Assuralia en hij is ook auteur van een aantal artikels. 

lexduranl_20220518_2