Arbeidsongevallen (privé-sector): het vergoedingsstelsel Deel III

€ 110,00
Exclusief belasting

Spreker: Geert Hullebroeck

Accreditatie:

OVB - 2 uren erkend tot 01/06/2024

ITAA - 2 uren

We sluiten het vergoedingsluik van de niet-dodelijke arbeidsongevallen af met een overzicht van de vergoedingen voor geneeskundige verzorging in de ruime zin. Naast medische kosten, worden immers ook de kosten voor noodzakelijke prothesen vergoed en binnen de wettelijk vastgelegde criteria ook verplaatsingskosten. Hierbij aansluitend vatten we het hoofdstuk van de vergoedingen bij dodelijk arbeidsongeval aan met de vergoedingen die de wet voorziet voor begrafenis- en overbrengingskosten. Tenslotte overlopen we de verschillende categorieën van rechthebbenden op een rente. 

Aantal

We sluiten het vergoedingsluik van de niet-dodelijke arbeidsongevallen af met een overzicht van de vergoedingen voor geneeskundige verzorging in de ruime zin. Naast medische kosten, worden immers ook de kosten voor noodzakelijke prothesen vergoed en binnen de wettelijk vastgelegde criteria ook verplaatsingskosten. Hierbij aansluitend vatten we het hoofdstuk van de vergoedingen bij dodelijk arbeidsongeval aan met de vergoedingen die de wet voorziet voor begrafenis- en overbrengingskosten. Tenslotte overlopen we de verschillende categorieën van rechthebbenden op een rente. Ook hier zullen we, geïllustreerd met cijfervoorbeelden de praktische uitvoering bekijken, met aandacht voor de fiscale en parafiscale aspecten. 

Geert Hullebroeck, jurist van opleiding is heel zijn professionele carrière actief geweest binnen de tak arbeidsongevallen, voornamelijk binnen het domein van de schaderegeling. Hij was ook zeer actief op het niveau van de sector en maakte deel uit van diverse commissies en werkgroepen die zich binnen Assuralia met de arbeidsongevallenverzekering bezig houden. Als vertegenwoordiger van de sector was hij ook jaren lid van het Medisch-Technisch Comité van Fedris. Daarnaast heeft hij ook meerdere jaren opleidingen verzorgd voor Insert, het opleidingscentrum van Assuralia en hij is ook auteur van een aantal artikels. 

lexduranl_20220601_1