Bevriezing, verzet, blokkering, beslag op bankrekeningen en verbeurdverklaring in nationale en internationale context

€ 110,00
Exclusief belasting

Spreker: Geert DELRUE

Accreditatie:

OVB - 2 uren erkend tot 28/06/2024
ITAA - 2 uren
NKN - 2 uren

De oorlog in Oekraïne brengt een belangrijke topic opnieuw naar de voorgrond, met name de internationale economische en financiële sancties. Deze opleiding wil klaarheid brengen in het geheel van internationaal, Europees en nationale beperkende financiële beperkende maatregelen die kunnen worden opgelegd aan personen een staten. Verder wordt er diepgaande analyse gegeven van het Belgisch strafrechtelijk sanctioneringsregime in het kader van in het geheel van de bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme. 

Aantal

De oorlog in Oekraïne brengt een belangrijke topic opnieuw naar de voorgrond, met name de internationale economische en financiële sancties. Deze opleiding wil klaarheid brengen in het geheel van internationaal, Europees en nationale beperkende financiële beperkende maatregelen die kunnen worden opgelegd aan personen een staten. Verder wordt er diepgaande analyse gegeven van het Belgisch strafrechtelijk sanctioneringsregime in het kader van in het geheel van de bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme. De volgende begrippen komen aan bod: verzet, blokkering, beslag, confiscatie, …. evenals de behandeling van de desbetreffende procedures. Kortom na het volgen van deze opleiding heeft men een inzicht in het internationaal, Europees en Belgisch sanctieregime, maar eveneens in de strafrechtelijke bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme.

Geert Delrue is licentiaat in de criminologie en gerechtelijk commissaris bij de Federale Gerechtelijke Politie. Sedert ruim 37 jaar is hij betrokken bij het voeren van onderzoeken naar financieel economische misdrijven. De laatste jaren heeft hij zich vooral gespecialiseerd in fiscale onderzoeken, witwasonderzoeken en financiering van terrorisme. Hij wordt internationaal erkend als een autoriteit op het vlak van de bestrijding van witwassen en de financiering van terrorisme. De laatste jaren geeft hij geregeld presentaties tijdens conferenties in België en het buitenland. Hij geeft ook les aan binnen- en buitenlandse universiteiten. Verder is hij is ook auteur van verschillende boeken in verband met financieel economische misdrijven. Verder is hij auteur en presentator van “webinars on demand” bij EDFIN OPLEIDINGEN over diverse onderwerpen, zoals witwassen, financiering van terrorisme, cybercrime, ML/FT modus operandi, misdrijven i.v.m. de staat van faillissement, … in het Nederlands en het Frans.

lexduranl_20220628_2