Tax Shelter bij private investeringen in start-ups en scale-ups

€ 110,00
Exclusief belasting

€79 met KMO-portefeuille

Spreker: mr. Anne Mieke Vandekerkhove

Accreditatie:

ITAA - 2 uren

Op grond van de tax shelter-regeling kunnen privé-personen een substantieel fiscaal voordeel genieten wanneer zij investeren in het kapitaal van een start-up of scale-up. Een hele reeks voorwaarden moeten echter voldaan zijn om het recht op dit voordeel te waarborgen, en dit niet enkel op het ogenblik van de investering, maar tevens in de daarop volgende jaren. Tijdens dit webinar wordt het fiscaal kader in detail uiteengezet, en wordt dieper ingegaan op de aandachtspunten en valkuilen.

Aantal

Op grond van de tax shelter-regeling kunnen privé-personen een substantieel fiscaal voordeel genieten wanneer zij investeren in het kapitaal van een start-up of scale-up. Een hele reeks voorwaarden moeten echter voldaan zijn om het recht op dit voordeel te waarborgen, en dit niet enkel op het ogenblik van de investering, maar tevens in de daarop volgende jaren. Tijdens dit webinar wordt het fiscaal kader in detail uiteengezet, en wordt dieper ingegaan op de aandachtspunten en valkuilen.

Anne Mieke Vandekerkhove bouwde haar praktijkervaring op binnen de financiële sector en binnen een big 4-kantoor. Ze combineert haar praktische insteek met een academische achtergrond, die voortvloeit uit haar rol als onderzoeker bij de KULeuven.

lexduranl_20220920_1