Asbestcomplicaties in contractuele relatie

€ 110,00
Exclusief belasting

Spreker: mr. Bart Van Baeveghem

Accreditatie:

OVB - 2 uren erkend tot 13/10/2024
BIV - 2 uren
NKN - 2 uren

De aanwezigheid van asbest in oudere gebouwen geeft steeds vaker aanleiding tot bijzondere complicaties. In dit webinar wordt stilgestaan bij de bestaande regelgeving rond asbest en de implicaties daarvan op het contractenrecht, in het bijzonder koop van onroerend goed en aanneming. Kan de aanwezigheid van asbest in een onroerend goed aanleiding geven tot een vordering op grond van verborgen gebreken? Zijn wilsgebreken dwaling en bedrog een rechtsmiddel dat door de koper zou kunnen worden aangewend? 

Aantal

De aanwezigheid van asbest in oudere gebouwen geeft steeds vaker aanleiding tot bijzondere complicaties. In dit webinar wordt stilgestaan bij de bestaande regelgeving rond asbest en de implicaties daarvan op het contractenrecht, in het bijzonder koop van onroerend goed en aanneming. Kan de aanwezigheid van asbest in een onroerend goed aanleiding geven tot een vordering op grond van verborgen gebreken? Zijn wilsgebreken dwaling en bedrog een rechtsmiddel dat door de koper zou kunnen worden aangewend? En wat met de precontractuele aansprakelijkheid? Intussen werd recent ook het asbestattest ingevoerd als bijkomende informatieverplichting bij koop-verkoop. Hoog tijd dus voor een globale overschouwing van juridische complicaties omtrent asbest bij koop en aanneming. 

Bart Van Baeveghem is sinds 2003 advocaat te Dendermonde, voornamelijk actief in het vastgoedrecht en sinds 2003 ook praktijkassistent goederenrecht aan de rechtsfaculteit van de Ugent. Hij is (co-)auteur van diverse juridische publicaties en spreekt regelmatig op studiedagen in verband met vastgoedrecht, goederenrecht, burenhinder en erfpacht en opstal

lexduranl_20221013_2