Pijnpunten in de pachtspraktijk en wat in Wallonië?

€ 110,00
Exclusief belasting

Spreker: mr. Solange Tastenoye

Accreditatie:

OVB - 2 uren erkend tot 06/12/2024
NKN - 2 uren

Pijnpunten in de pachtspraktijk en wat in Wallonië? De Pachtwet zorgt voor heel wat kopzorgen bij eigenaars en landbouwers. Het zijn vooral het mondeling karakter van het grootste deel van de pachtovereenkomsten, het juiste toepassingsgebied van de Pachtwet en de vele onderpachten en seizoenpachten, die in de praktijk een probleem vormen. Ook het betalen van de pachtprijs veroorzaakt heel wat onzekerheden. Juriste Solange Tastenoye zal, gebaseerd op haar praktijkervaring, tekst en uitleg geven omtrent deze heikele punten. In Wallonië beschikt men ondertussen al meer dan 2 jaar over nieuwe regels omtrent pacht. 

Aantal

Pijnpunten in de pachtspraktijk en wat in Wallonië? De Pachtwet zorgt voor heel wat kopzorgen bij eigenaars en landbouwers. Het zijn vooral het mondeling karakter van het grootste deel van de pachtovereenkomsten, het juiste toepassingsgebied van de Pachtwet en de vele onderpachten en seizoenpachten, die in de praktijk een probleem vormen. Ook het betalen van de pachtprijs veroorzaakt heel wat onzekerheden. Juriste Solange Tastenoye zal, gebaseerd op haar praktijkervaring, tekst en uitleg geven omtrent deze heikele punten. In Wallonië beschikt men ondertussen al meer dan 2 jaar over nieuwe regels omtrent pacht. We mogen niet uit het oog verliezen dat vele Vlaamse landbouwers gronden pachten in Wallonië, dus is het nuttig om ook even over de taalgrens te kijken hoe het daar staat. 

Juriste Solange Tastenoye heeft een aantal jaren ervaring opgebouwd omtrent pacht. Zij komt in aanraking met zowel eigenaars als pachters, in beide landsgedeelten en weet op die manier wat de heikele punten binnen de pachtwet zijn. Zij geeft hierover graag toelichting, voor beide landsgedeelten.

lexduranl_20221206_2