Aansprakelijkheid na een arbeidsongeval: het strafrechtelijke luik (deel I)

€ 110,00
Exclusief belasting

Spreker: mr. Timo Lepez

Accreditatie:

OVB - 2 uren erkend tot 24/11/2024

Tijdens dit webinar worden de strafrechtelijke risico's na een arbeidsongeval vanuit een praktijkgerichte invalshoek besproken. Er zal o.m. worden stilgestaan bij de wettelijke verplichtingen die ontstaan na een arbeidsongeval, de verantwoordelijkheden van de verschillende bij het arbeidsongeval betrokken personen, het verloop van het strafonderzoek tot de strafprocedure zelf, ...

Aantal

Tijdens dit webinar worden de strafrechtelijke risico's na een arbeidsongeval vanuit een praktijkgerichte invalshoek besproken. Er zal o.m. worden stilgestaan bij de wettelijke verplichtingen die ontstaan na een arbeidsongeval, de verantwoordelijkheden van de verschillende bij het arbeidsongeval betrokken personen, het verloop van het strafonderzoek tot de strafprocedure zelf, ...

Timo Lepez heeft doorheen de jaren een expertise opgebouwd in de bijstand van ondernemingen en bestuurders vanaf de dag van het arbeidsongeval tot een eventuele (burgerlijke of strafrechtelijke) procedure voor de Belgische hoven en rechtbanken. Timo Lepez maakt deel uit van het kantoor Kwint Advocaten dat ondernemingen en kaderleden bijstaat in alle domeinen van het arbeidsrecht, de sociale zekerheid en het sociaal strafrecht

lexduranl_20221124_2