Aansprakelijkheid na een arbeidsongeval: het burgerrechtelijke luik (deel II)

€ 110,00
Exclusief belasting

Spreker: mr. Timo Lepez

Accreditatie:

OVB - 2 uren erkend tot 08/12/2024

Tijdens dit webinar worden de burgerrechtelijke risico's na een arbeidsongeval vanuit een praktijkgerichte invalshoek besproken. Er zal o.m. worden stilgestaan bij de vergoedingsmodaliteiten van het slachtoffer en de arbeidsongevallenverzekeraar (in gemeen recht) na een arbeidsongeval, het principe van de burgerlijke immuniteit, het cumulverbod, de regels eigen aan de subrogatoire vordering van de arbeidsongevallenverzekeraar, ...

Aantal

Tijdens dit webinar worden de burgerrechtelijke risico's na een arbeidsongeval vanuit een praktijkgerichte invalshoek besproken. Er zal o.m. worden stilgestaan bij de vergoedingsmodaliteiten van het slachtoffer en de arbeidsongevallenverzekeraar (in gemeen recht) na een arbeidsongeval, het principe van de burgerlijke immuniteit, het cumulverbod, de regels eigen aan de subrogatoire vordering van de arbeidsongevallenverzekeraar, ...

Timo Lepez heeft doorheen de jaren een expertise opgebouwd in de bijstand van ondernemingen en bestuurders vanaf de dag van het arbeidsongeval tot een eventuele (burgerrechtelijke of strafrechtelijke) procedure voor de Belgische hoven en rechtbanken. Timo Lepez maakt deel uit van het kantoor Kwint Advocaten dat ondernemingen en kaderleden bijstaat in alle domeinen van het arbeidsrecht, de sociale zekerheid en het sociaal strafrecht. 

lexduranl_20221208_2