Rechtspraak Lichamelijke Schade

€ 132,23
Exclusief belasting

€93 met KMO-portefeuille

Spreker: mr. Michel Sommerijns en Paul Winters

Accreditatie:

OVB- 3 uren

Erkenningsnummer KMO-portefeuille: DV.O214984

Dit Tiende repertorium van rechtspraak van de Vlaamse Hoven en Rechtbanken omvat meer dan 125 onuitgegeven uitspraken en is meer dan 300 bladzijden dik en wordt besproken in dit webinar. Het is een eerste weergave van de wijze waarop de Nieuwe Indicatieve Tabel 2020 (verschenen in mei 2021) door de rechtbanken wordt geïnterpreteerd en toegepast.

Aantal

Dit Tiende repertorium van rechtspraak van de Vlaamse Hoven en Rechtbanken omvat meer dan 125 onuitgegeven uitspraken en is meer dan 300 bladzijden dik en wordt besproken in dit webinar. Het is een eerste weergave van de wijze waarop de Nieuwe Indicatieve Tabel 2020 (verschenen in mei 2021) door de rechtbanken wordt geïnterpreteerd en toegepast.

Michel SOMMERIJNS is jurist van opleiding en is sedert meer dan 30 jaar actief in de verzekeringsbranche als specialist -schaderegelaar lichamelijke schade en lesgever bij ASSURALIA verzekeringen. Hij geeft sinds 2007 quasi jaarlijks een 'repertorium van rechtspraak lichamelijke schade' uit bij uitgeverij Larcier. Tevens is hij redactielid van het Tijdschrift voor Verzekeringen.
Paul WINTERS is na enkele jaren balie-ervaring sinds 1989 in de verzekeringssector actief, eerst binnen Zware Letselschade later binnen Rechtsbijstand. Momenteel is hij Senior Consultant bij de rechtsbijstandverzekeraar Arces. Daarnaast is hij redactielid van de Nieuwsbrief Auto.

lexduranl_20221013_3