Algemene Voorwaarden anno 2023 - Capita selecta, met aandacht voor het nieuw wetboek verbintenissen

€ 110,00
Exclusief belasting

Algemene voorwaarden spelen een belangrijke rol in het (internationale) handelsverkeer. Het opstellen van sluitende en juridisch afdwingbare algemene voorwaarden is evenwel geen sinecure. Er moet immers rekening worden gehouden met een amalgaan van alsmaar complexer wordende regelgeving. Tijdens dit seminarie gaan we in op de verschillende bepalingen die in algemene voorwaarden kunnen worden opgenomen en verduidelijken we het geheel met concrete voorbeelden en praktische suggesties. In de uiteenzetting schenken we bijzondere aandacht aan de recente juridische evoluties. 

Spreker: mr. Jochen SCHRAEYEN

Accreditatie:

OVB: 2 uren erkend tot 21/03/2025

Aantal

Algemene voorwaarden spelen een belangrijke rol in het (internationale) handelsverkeer. Het opstellen van sluitende en juridisch afdwingbare algemene voorwaarden is evenwel geen sinecure. Er moet immers rekening worden gehouden met een amalgaan van alsmaar complexer wordende regelgeving. Tijdens dit seminarie gaan we in op de verschillende bepalingen die in algemene voorwaarden kunnen worden opgenomen en verduidelijken we het geheel met concrete voorbeelden en praktische suggesties. In de uiteenzetting schenken we bijzondere aandacht aan de recente juridische evoluties. Niet alleen staan we stil bij de bijzondere regels die al gelden ten aanzien van consumenten; ook zoomen we in op de regeling inzake onrechtmatige bedingen in B2B-contracten die sinds 1 december 2020 van kracht is en op de nieuwigheden die het aangepaste wetboek verbintenissenrecht sinds 1 januari 2023 met zich meebrengen. 

Jochen Schraeyen is advocaat-vennoot bij het advocatenkantoor Schraeyen advocaten. Mr. Schraeyen is gespecialiseerd in het commercieel recht, het vennootschapsrecht, het contractenrecht en het intellectuele eigendomsrecht. Hij is licentiaat in de rechten (K.U. Leuven, 2000) en behaalde in 2002 een bijkomende LL.M (Master of Laws) aan de Universiteit van Oxford (Magister Juris in European and Comparative Law). Tevens was hij als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de KU Leuven. Jochen Schraeyen is advocaat sedert 2002. Hij is auteur van diverse juridische publicaties waaronder het handboek ‘Algemene Voorwaarden’ (Larcier, 2012). Hij is een regelmatig spreker op studiedagen en seminaries inzake ondernemingsrecht, contractenrecht, algemene voorwaarden en intellectuele eigendomsrechten.

lexduranl_20230317_2