Nieuwe voorwaarden voor contracten tot overdracht of licentie van auteursrechten

€ 110,00
Exclusief belasting

Het Wetboek van Economisch Recht voorziet strikte regels die moeten gerespecteerd worden bij de overdracht of licentie van auteursrechten. Deze regels zijn toepasselijk op een veelheid aan contracten, waaronder R&D en samenwerkingsovereenkomsten, maar ook arbeidsovereenkomsten en overeenkomsten van zelfstandige dienstverlening. Sinds kort zijn als omzetting van de Europese DSM-Richtlijn een aantal nieuwe voorwaarden voor auteurscontracten ingevoerd in het Belgische recht. In dit webinar worden de nieuwe regels toegelicht, alsook de toepassingsmoeilijkheden voor specifieke contracten zoals arbeidsovereenkomsten of dienstverleningsovereenkomsten.

Spreker: mr. Pieter Callens

Accreditatie:

OVB: 2 uren erkend tot 16/03/2025
Itaa : 2 uren

Aantal

Het Wetboek van Economisch Recht voorziet strikte regels die moeten gerespecteerd worden bij de overdracht of licentie van auteursrechten. Deze regels zijn toepasselijk op een veelheid aan contracten, waaronder R&D en samenwerkingsovereenkomsten, maar ook arbeidsovereenkomsten en overeenkomsten van zelfstandige dienstverlening. Sinds kort zijn als omzetting van de Europese DSM-Richtlijn een aantal nieuwe voorwaarden voor auteurscontracten ingevoerd in het Belgische recht. In dit webinar worden de nieuwe regels toegelicht, alsook de toepassingsmoeilijkheden voor specifieke contracten zoals arbeidsovereenkomsten of dienstverleningsovereenkomsten.

Pieter Callens is advocaat-vennoot bij het kantoor Eubelius en reeds bijna 20 jaar gespecialiseerd in het intellectueel eigendomsrecht.

lexduranl_20230303_1