Conflicten in Vennootschappen

€ 110,00
Exclusief belasting

Conflicten in vennootschappen komen steeds meer voor en kunnen soms zeer complex zijn. Om hieraan tegemoet te komen zijn verschillende technieken en actiemiddelen voorzien bij geschillen tussen aandeelhouders. Komen o.a. aan bod: - tricks & tips inzake dossieropbouw en strategie bij vennootschapsgeschillen - de buitengerechtelijke en gerechtelijke actiemiddelen zoals het deskundigenonderzoek, de bestuurdersaansprakelijkheid, nietigheid van besluiten, de aanstelling van een bewindvoerder of gerechtsmandataris, de geschillenregeling en gerechtelijke ontbinding Deze opsomming is uiteraard niet limitatief en u kan al uw vragen stellen!

Spreker: mr. Robbie Tas

Accreditatie:

ITAA: 2 uren
OVB: 2 uren erkend tot 23/03/2025
BIV: 2 uren

Aantal

Conflicten in vennootschappen komen steeds meer voor en kunnen soms zeer complex zijn. Om hieraan tegemoet te komen zijn verschillende technieken en actiemiddelen voorzien bij geschillen tussen aandeelhouders. Komen o.a. aan bod: - tricks & tips inzake dossieropbouw en strategie bij vennootschapsgeschillen - de buitengerechtelijke en gerechtelijke actiemiddelen zoals het deskundigenonderzoek, de bestuurdersaansprakelijkheid, nietigheid van besluiten, de aanstelling van een bewindvoerder of gerechtsmandataris, de geschillenregeling en gerechtelijke ontbinding Deze opsomming is uiteraard niet limitatief en u kan al uw vragen stellen!

Robbie Tas behaalde diploma’s aan de KU Leuven (1990 Kand. Toegepaste Wetenschappen, 1993 Lic. Handelsingenieur, richting financiewezen; 1994 Lic. Rechten; 1994 Aanvullende Studie Fiscaliteit; 2002 Doctor in de Rechten).

Van 1994 tot 2001 was Robbie assistent vennootschapsrecht bij Prof. Koen Geens in het Jan Ronse Instituut van de KU Leuven. In 2002 doctoreerde hij over de instandhouding van het maatschappelijk kapitaal in NV en BVBA.

Van 1997 tot 2003 nam Robbie mee het juridisch secretariaat van de International Commission of Appeal bij Nasdaq Europe waar. Hij zetelde van 2002 tot 2005 in de raad van bestuur van elektriciteitsleverancier Luminus.

Sinds 2004 is hij docent in de “Master na Master Vennootschapsrecht” aan de KU Leuven, campus Brussel, en in 2012 was hij gastdocent in de post-academische opleiding “Estate planning” aan de VUB. Hij is tevens vast medewerker van het Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap (T.R.V.) en voorzitter van VRG-Alumni, de alumnivereniging van de Faculteit Rechtsgeleerdheid Leuven. Hij is auteur van tal van bijdragen over vennootschaps- en verenigingsrecht en is een veelgevraagd spreker over deze materies.

lexduranl_20230323_3