Actualia gerechtelijk recht

€ 181,82
Exclusief belasting

Na de vele hervormingen van de burgerlijke procedure naar aanleiding van de befaamde “potpourri” wetten, leek het ons nuttig om nog eens een overzicht te geven van de stand van zaken en de eventuele wijzigingen in het gerechtelijk recht die veelvuldig gebruikt worden door de praktijkjurist. 

Spreker: mr. Patrick Hofströssler 

Accreditatie:

OVB: 4 uren erkend tot 02/03/2025

Aantal

Na de vele hervormingen van de burgerlijke procedure naar aanleiding van de befaamde “potpourri” wetten, leek het ons nuttig om nog eens een overzicht te geven van de stand van zaken en de eventuele wijzigingen in het gerechtelijk recht die veelvuldig gebruikt worden door de praktijkjurist. In deze is spreker Patrick Hofströssler als mede-auteur van bovenvermelde wetten, waar hij in het verleden meer dan regelmatig uiteenzettingen over heeft verzorgd, uiteraard best geplaatst om dit alles op een verhelderende manier toe te lichten.

Patrick Hofströssler is verbonden aan het kantoor EUBELIUS. Eveneens was hij bestuurder van de Orde van Vlaamse Balies, Directeur van diens Studiedienst en lid van de raad van de Orde van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de balie te Brussel. Hij doceert als praktijklector aan de KU Leuven. Hij spreekt regelmatig op studiedagen en levert bijdragen aan juridische publicaties.

lexduranl_20230302_2