Boek 5 nieuw verbintenissenrecht: de hervormingen

€ 110,00
Exclusief belasting

De wet van 28 april 2022 houdende invoeging van boek 5 'Verbintenissen' van het Burgerlijk Wetboek werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op 1 juli 2022. De wet treedt in werking op 1 januari 2023 en kent een aantal ingrijpende wijzigingen.

Spreker: mr. Annick De Boeck

Accreditatie:

OVB: 2 uren erkend tot 20/03/2025

Aantal

De wet van 28 april 2022 houdende invoeging van boek 5 'Verbintenissen' van het Burgerlijk Wetboek werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op 1 juli 2022. De wet treedt in werking op 1 januari 2023 en kent een aantal ingrijpende wijzigingen. Boek 5 brengt een aantal nieuwigheden in het verbintenissenrecht en er worden bepaalde bestaande principes uit de huidige rechtspraak gecodificeerd. Het is de bedoeling om een beter evenwicht te vinden tussen de wilsautonomie van de partijen en de rol van de rechter. Deze laatste zal als behoeder optreden van de belangen van de zwakkere partijen, alsook toekijken op de toepassing in het algemeen belang. Zo zijn er o.a. wijzigingen met betrekking tot algemene voorwaarden, wilsgebreken, toepassing van onrechtmatige bedingen, exceptie van niet-uitvoering, etc..

Annick De Boeck is professor verbintenissenrecht aan de KU Leuven en verbonden aan het advocatenkantoor METIS advocaten. Zij is auteur van talrijke publicaties en spreekt regelmatig op seminaries en congressen.

lexduranl_20230320_1