• Nieuw

Aftrek van financieringskosten

€ 110,00
Exclusief belasting

De fiscale aftrekbaarheid van financieringskosten is onderworpen aan een hele reeks van algemene voorwaarden, aftrekbeperkingen en antimisbruikbepalingen.
Op een praktische manier worden deze regels besproken, met bijzondere aandacht voor de laatste nieuwigheden en recente evoluties

€79 met KMO-portefeuille

Datum: 1 juni 2023 15u00 - 17u00

Spreker: mr. Pieter-Jan Wouters

Accreditatie:

ITAA: 2 uren 

Erkenningsnummer KMO-portefeuille: DV.O214984
Bij de aanvraag voor subsidie met KMO-portefeuille dient u het thema “financiële geletterdheid” te selecteren. 
Nieuwe reglementering vanaf 1 januari 2023.
Zie https://www.vlaio.be/nl/nieuws/hervorming-kmo-portefeuille-vanaf-januari-2023

Aantal

De fiscale aftrekbaarheid van financieringskosten is onderworpen aan een hele reeks van algemene voorwaarden, aftrekbeperkingen en antimisbruikbepalingen. Op een praktische manier worden deze regels besproken, met bijzondere aandacht voor de laatste nieuwigheden en recente evoluties (bv. nieuwe circulaire inzake artikel 198/1 WIB92, rulingpraktijk, hangende Europese DEBRA-richtlijn, enz.). Daarnaast wordt ook bijzondere aandacht besteed aan de aftrek van kosten ter financiering van een dividenduitkering of kapitaalvermindering. In de voorbije vijf jaar kreeg de belastingplichtige meermaals het deksel op zijn neus in de rechtspraak ter zake. Toch betekent dit niet dat dergelijke financieringskosten niet langer een aftrekbare beroepskost zouden zijn. Maar het beantwoorden van de finaliteitsvoorwaarde dient evenwel afdoende te worden bewezen. 

Pieter-Jan Wouters is Senior Tax Manager bij EY. Hij ondersteunt en adviseert ondernemingen op het vlak van vennootschapsbelasting en internationale fiscaliteit. Hij is docent aan de UCLL Hogeschool, auteur van verschillende boeken, opinies en artikels. Daarnaast treedt hij ook regelmatig op als spreker op seminaries

lexduranl_20230601_2