Grondige Studie Vennootschapsrecht: Module 1

€ 332,75
Exclusief belasting

Intussen heeft iedereen, de algemene wijzigingen over het al enige tijd gewijzigde vennootschapsrecht onder de knie.

Nu echter deze kennis verworven werd, is het zeker voor laatstgenoemden tijd om zich verder te verdiepen in de algemene wijzigingen en dringt een ‘grondige studie van het wetboek van vennootschappen en Verenigingen’ zich op teneinde met voldoende kennis van zaken ook die complexere dossiers te kunnen aanpakken.

Inhoud module 1:
Algemeen – krachtlijnen en overzicht van de hervorming – keuze van de rechtsvorm
Welke vennootschapsvorm kiezen onder het WVV ?
Overzicht resterende vennootschapsvormen en belangrijkste kenmerken

Spreker: mr. Robbie Tas

Accreditatie:

OVB: 3 uren erkend tot 05/05/2025
ITAA: 3 uren 
BIV: 3 uren

Aantal

Module 1 – Algemeen – krachtlijnen en overzicht van de hervorming – keuze van de rechtsvorm (Robbie Tas)

Algemeen overzicht WVV:

Parlementair traject en 3 krachtlijnen

Structuur WVV

Van handelsrecht naar ondernemingsrecht

Beperking aantal vennootschapsvormen

Afschaffing kapitaal in BV en CV

Wijzigingen mbt effecten

Wijzigingen mbt bestuur

Wijzigingen mbt algemene vergadering

Wijzigingen mbt conflicten

Wijzigingen mbt ontbinding en vereffening

Inwerkingtreding en overgangsregeling

Welke vennootschapsvorm kiezen onder het WVV ? Overzicht resterende vennootschapsvormen en belangrijkste kenmerken:

Klassieke indeling vennootschappen en criteria voor keuze

Maatschap, VOF en Comm.V.

BV: de default-vennootschap

CV: beperkt tot “echte coöperaties” of toch niet?

NV: enkel voor de grote vennootschappen ?

Besluit: waarom kiezen voor de maatschap (met of zonder rechtspersoonlijkheid), BV, CV resp. NV?

Robbie TAS

Robbie Tas behaalde diploma’s aan de KU Leuven (1990 Kand. Toegepaste Wetenschappen, 1993 Lic. Handelsingenieur, richting financiewezen; 1994 Lic. Rechten; 1994 Aanvullende Studie Fiscaliteit; 2002 Doctor in de Rechten).

Van 1994 tot 2001 was Robbie assistent vennootschapsrecht bij Prof. Koen Geens in het Jan Ronse Instituut van de KU Leuven. In 2002 doctoreerde hij over de instandhouding van het maatschappelijk kapitaal in NV en BVBA.

Van 1997 tot 2003 nam Robbie mee het juridisch secretariaat van de International Commission of Appeal bij Nasdaq Europe waar. Hij zetelde van 2002 tot 2005 in de raad van bestuur van elektriciteitsleverancier Luminus.

Sinds 2004 is hij docent in de “Master na Master Vennootschapsrecht” aan de KU Leuven, campus Brussel, en in 2012 was hij gastdocent in de post-academische opleiding “Estate planning” aan de VUB. Hij is tevens vast medewerker van het Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap (T.R.V.) en voorzitter van VRG-Alumni, de alumnivereniging van de Faculteit Rechtsgeleerdheid Leuven. Hij is auteur van tal van bijdragen over vennootschaps- en verenigingsrecht en is een veelgevraagd spreker over deze materies.

Hij is ook actief lid van het Belgisch Centrum voor vennootschapsrecht. De minister van justitie deed een beroep op hem als expert voor de hervorming van het vennootschapsrecht. Hij is tevens onafhankelijk bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur bij het beleggingsfonds Aphilion.

Robbie begon zijn praktijk als advocaat in 1995 bij het Brusselse kantoor De Bandt Van Hecke & Lagae (thans Linklaters) en startte in 2000 een eigen kantoor in Leuven. In 2002 werd hij vennoot bij het kantoor maxius en in 2006 stond hij mee aan de wieg van het kantoor Curia. Hij is stichtend vennoot van intui.

Robbie legt zich toe op problemen in het handels- en ondernemingsrecht, met de nadruk op het vennootschaps- en verenigingsrecht. Hij adviseert onder meer zelfstandige ondernemers en vennootschappen, aandeelhouders en bestuurders. Hij heeft daarnaast een bijzondere interesse in de problematiek van vrij beroepers, al dan niet in associatieverband. Hij is een ervaren en gerespecteerd litigator, met een bijzondere focus op geschillen tussen aandeelhouders/bestuurders van vennootschappen. Bij geschillen geeft hij de voorkeur aan onderhandelde oplossingen, maar hij gaat evengoed tot het uiterste indien een gerechtelijke beslechting aangewezen is. Hij treedt ook geregeld op als arbiter in nationale en internationale arbitrageprocedures en is lid van CEPANI. Hij heeft tenslotte een ruime ervaring in advies- en transactioneel werk.

lexduranl_20230505_3