Grondige Studie Vennootschapsrecht: Module 2

€ 332,75
Exclusief belasting

Intussen heeft iedereen, de algemene wijzigingen over het al enige tijd gewijzigde vennootschapsrecht onder de knie.

Nu echter deze kennis verworven werd, is het zeker voor laatstgenoemden tijd om zich verder te verdiepen in de algemene wijzigingen en dringt een ‘grondige studie van het wetboek van vennootschappen en Verenigingen’ zich op teneinde met voldoende kennis van zaken ook die complexere dossiers te kunnen aanpakken.

Inhoud module 2: De belangrijkste vennootschapsvormen: NV en BV – gevolgen voor de M&A-praktijk

Concreet aan de slag met de BV

Concreet aan de slag met de NV

Gevolgen van het WVV voor de M&A-praktijk

Spreker: mr. Anneleen Steeno

Accreditatie:

OVB: 3 uren erkend tot 05/05/2025
ITAA: 3 uren 
BIV: 3 uren

Aantal

Module 2 – De belangrijkste vennootschapsvormen: NV en BV – gevolgen voor de M&A-praktijk

Concreet aan de slag met de BV:

Oprichting

Effecten en eraan verbonden rechten: belangrijke versoepeling

Bestuur

Algemene vergadering

Vermogen en uitkeringen in de kapitaalloze BV - alarmbelprocedure

Aanpassing statuten

Concreet aan de slag met de NV:

Effecten en eraan verbonden rechten – o.m. meervoudig stemrecht

Bestuur: 3 mogelijke opties

Algemene vergadering

Kapitaal en uitkeringen

Aanpassing statuten

Gevolgen van het WVV voor de M&A-praktijk:

Flexibele BV: niet langer “off-the-shelf”

Te maken keuzes in statuten en aandeelhoudersovereenkomsten

Overdracht van aandelen: BV niet langer verplicht “besloten”

Stemverhoudingen en –afspraken

Afspraken exit: put- en callopties, uittreding en uitsluiting, anticiperen op geschillenregeling

Financial assistance

Kapitaalverhoging / uitgifte nieuwe aandelen

Herstructureringen

Anneleen Steeno studeerde rechten aan de KU Leuven, waar ze in 2002 haar licentiaatsdiploma behaalde. In haar laatste licentiejaar studeerde zij een semester aan Northwestern University School of Law (Chicago). Datzelfde jaar begon zij haar stage aan de balie te Brussel bij het kantoor Eubelius, waar zij zich focuste op het vennootschaps- en effectenrecht, mergers en acquisitions.

In 2005-2006 studeerde Anneleen aan Stanford Law School (USA) waar zij een Master in Law (LL.M.) in Corporate Governance and Practice behaalde. Zij werkte vervolgens bij het advocatenkantoor Fenwick & West LLP in Silicon Valley (USA) waar zij betrokken was bij verscheidene venture capital deals.

Na haar studies en werkervaring in de USA, keerde Anneleen als senior associate terug naar het kantoor Eubelius.

Anneleen was van 2007 tot 2013 ook deeltijds assistent vennootschapsrecht bij Prof. Koen Geens aan het Jan Ronse Instituut van de KU Leuven en doceerde er werkcolleges vennootschapsrecht.

In februari 2008 versterkte zij het kantoor Curia waar ze in 2012 vennoot werd. Zij was stichtend vennoot van intui in 2013.

Anneleen heeft een ruime ervaring in de praktijk van overnames, fusies, vastgoedtransacties (vastgoedacquisities en projectontwikkeling) en aandeelhoudersovereenkomsten evenals in vennootschapsrechtelijke adviesverlening.

Zij beschikt eveneens over een erkende expertise met betrekking tot non-profitrecht en inzake coöperatief ondernemen.

lexduranl_20230505_4