Paal en perk aan de ongebreidelde onderzoeksbevoegdheden van de fiscus

€ 110,00
Exclusief belasting

Art. 361 WIB92 laat toe onderwaarderingen van activa of overwaarderingen van passiva te belasten zonder noemenswaardige beperking in de tijd Wat wordt beschouwd als een onderwaardering van actief? Welke activa komen daarvoor in aanmerking? Wat is een overwaardering van passief? 

Spreker: mr. Werner Niemegeers

Accreditatie:

OVB: 2 uren erkend tot 15/11/2024
ITAA: 2 uren 

Aantal

Art. 361 WIB92 laat toe onderwaarderingen van activa of overwaarderingen van passiva te belasten zonder noemenswaardige beperking in de tijd Wat wordt beschouwd als een onderwaardering van actief? Welke activa komen daarvoor in aanmerking? Wat is een overwaardering van passief? Welke passiva komen daarvoor in aanmerking? Binnen welke termijn kan de fiscus over- en of onderwaarderingen belastingen? Hoe kan de belastingplichtige zich daartegen verdedigen? Hoe verhoudt art. 361 WIB92 zich tov de nieuwe termijnen in de fiscale procedure? Het is belangrijk dat de belastingplichtige instrumenten van verdediging worden aangereikt om de ruime onderzoeksmogelijkheden van de fiscus te begrenzen. Dat is nu net het opzet van dit seminarie, nl: uiteenzetten hoe de belastingplichtige zich op dat vlak kan verdedigen. In het programma vindt u enkele aandachtspunten, dewelke naast andere zullen worden besproken. Het seminarie focust uiteraard op de actuele evoluties die aan bod zullen komen. 

Werner Niemegeers is Advocaat aan de balie te Gent sinds 1989. Hij is tevens Plaatsvervangend-Raadsheer in het Hof van Beroep te Gent sinds 2011. Daarnaast is hij auteur van verschillende bijdragen in gerenommeerde juridische vakbladen over de fiscale actualiteit.

lexduranl_20231115_2