Hot topics van de (nieuwe) fiscale procedure gewikt en gewogen.

€ 152,89
Exclusief belasting

De fiscale proceduretermijnen werden eind 2022 zodanig aangepast dat belastingplichtigen bij elke fiscale controle eerst een rekensom moeten maken om te weten aan welke termijnen zij nu al dan niet onderworpen zijn. Wat houden die wijzigingen nu net in?

Spreker: Ellen Vandingenen

Accreditatie:

OVB: 3 uren erkend - tot 15/12/2024 
ITAA: 3 uren 
BIV: 3 uren

Aantal

De fiscale proceduretermijnen werden eind 2022 zodanig aangepast dat belastingplichtigen bij elke fiscale controle eerst een rekensom moeten maken om te weten aan welke termijnen zij nu al dan niet onderworpen zijn. Wat houden die wijzigingen nu net in? En welke impact zullen ze hebben de komende jaren? Zijn de rechten/plichten van de belastingplichtigen en de fiscus in evenwicht? Daarnaast wordt eveneens aandacht besteed aan hot topics van de fiscale procedure: welke belastingplichtigen/transacties worden extra in de gaten gehouden door de fiscus? 

Ellen Vandingenen is Senior Associate bij Tiberghien Advocaten. Als advocate verdedigt zij de belangen van ondernemingen (in ruime zin) in elk fiscaal geschil, vanaf de administratieve fase tot en met een eventuele gerechtelijke procedure, vnl. wat betreft de directe belastingen. Haar aanpak is pragmatisch, constructief, en cliëntgericht met het oog op een elegante en efficiënte oplossing. Ellen is auteur van verschillende fiscale publicaties in wetenschappelijke tijdschriften en zij is spreker op seminaries.

lexduranl_20231214_1