Artificiële Intelligentie: zegen of vloek? Juridisch geanalyseerd

€ 110,00
Exclusief belasting

Toepassingen van artificiële intelligentie (AI) zijn aantrekkelijk. Denk maar aan Chatgpt Maar wat zijn de juridische en de fiscale gevolgen? AI staat op het punt om de “technologie van de toekomst” te worden. Maar wat is AI precies?

€79 met KMO-portefeuille

Datum: 8 december 2023 12u00 - 14u00

Spreker: mr. Werner Niemegeers

Accreditatie:

OVB: 2 uren (erkend tot 08/12/2024) 
ITAA
: 2 uren 

Erkenningsnummer KMO-portefeuille: DV.O214984

Aangevraagd voor subsidie KMO-portefeuille. Nieuwe reglementering vanaf 1 januari 2023.

zie https://www.vlaio.be/nl/nieuws/hervorming-kmo-portefeuille-vanaf-januari-2023

Aantal

Toepassingen van artificiële intelligentie (AI) zijn aantrekkelijk. Denk maar aan Chatgpt Maar wat zijn de juridische en de fiscale gevolgen? AI staat op het punt om de “technologie van de toekomst” te worden. Maar wat is AI precies? Beïnvloedt het ons leven nu al? En hoe? Hoe zit het met de auteursrechten? Wat zijn smart-server-farms? Kunnen contracten via een smart-server tot stand komen? Kan een robot met AI contracteren? Bij contracten is "wilsovereenstemming" nodig. Kan een contract met AI worden afgesloten? En hoe zit het met de beveiliging van bepaalde computersystemen als vingerafdrukken, irisscans of menselijke stemmen met AI kunnen gekloond worden? Dat is nu net het opzet van dit seminarie, nl: de voor- en nadelen van AI omschrijven en de juridische grenzen ervan in kaart brengen.. In het seminarie zullen diverse facetten worden besproken. Het seminarie focust uiteraard op de actuele evoluties die aan bod zullen komen.

Werner Niemegeers is Advocaat aan de balie te Gent sinds 1989. Hij is tevens Plaatsvervangend-Raadsheer in het Hof van Beroep te Gent sinds 2011. Daarnaast is hij auteur van verschillende bijdragen in gerenommeerde juridische vakbladen over de fiscale actualiteit.

lexduranl_20231208_1