• Nieuw

Krachtlijnen van het nieuwe insolventierecht

€ 110,00
Exclusief belasting

Op 1 september 2023 is de nieuwe wet tot hervorming van het insolventierecht in werking getreden.

De wetswijziging is ingrijpend en focust o.a. op het feit dat het insolventierecht niet beperkt tot faillissement en de procedure dient te worden vermeden.

Er is de hervorming van de ...

€79 met KMO-portefeuille

Datum:  28 september 2023 16u00 - 18u00

Spreker: mr. Dominque Demarez

Accreditatie:

OVB: 2 uren 

ITAA: 2 uren 

Erkenningsnummer KMO-portefeuille: DV.O214984

Aangevraagd voor subsidie KMO-portefeuille. Nieuwe reglementering vanaf 1 januari 2023.

zie https://www.vlaio.be/nl/nieuws/hervorming-kmo-portefeuille-vanaf-januari-2023

Aantal

Op 1 september 2023 is de nieuwe wet tot hervorming van het insolventierecht in werking getreden.

De wetswijziging is ingrijpend en focust o.a. op het feit dat het insolventierecht niet beperkt tot faillissement en de procedure dient te worden vermeden.

Er is de hervorming van de Procedure Gerechtelijke Reorganisatie en de wijzigingen betreffen zowel de gerechtelijke reorganisatie bij minnelijk akkoord als bij collectief akkoord.

De derde aspect van deze hervorming betreft de overdracht van ondernemingen.

Een laatset focus ligt op de hervorming heeft betrekking op de insolventieprocedures als zodanig en de wetgever wil in het algemeen een nieuwe start aanmoedigen.

Een must dus voor iedere rechtspracticus en specialist ter zake, mr. Dominique Demarez, zal dit alles verhelderend toelichten.

lexduranl_20230928_2