• Nieuw

Alles over het nieuwe geld : "Central Bank Digital Currencies" in de kijker

€ 110,00
Exclusief belasting

Tijdens deze uiteenzetting wordt stilgestaan bij de oorsprong van cryptomunten, het ontstaan van de CBDC, de rol van de EU in dit alles en zoveel meer. 
U krijgt uitgebreid de tijd om vragen te stellen. 

€79 met KMO-portefeuille

Datum: 25 januari 2024,  12u00 - 14u00

Spreker: mr. Werner Niemegeers

Accreditatie:

OVB: 2 uren (geldig tot 25 januari 2025)
ITAA: 2 uren 

Erkenningsnummer KMO-portefeuille: DV.O214984

Aangevraagd voor subsidie KMO-portefeuille. Nieuwe reglementering vanaf 1 januari 2023.

zie https://www.vlaio.be/nl/nieuws/hervorming-kmo-portefeuille-vanaf-januari-2023

Aantal

- Oorsprong van cryptomunten
- En het ontstaan van Central Bank Digital Currency (CBDC)
- Wat zijn CBDC's?
- Welke overheden nemen het initiatief?
- Welke rol speelt de EU en de ECB in het verhaal?
- Hoe verschilt een digitale euro van een girale euro?
- Zijn CBDC's echt geld of meer te vergelijken met "social credits"?
- Schenden CBDC's de privacy van de rekeninghouder?
- Zal cash geld nog aanvaard worden als wettelijk betaalmiddel?
- Fiscale aspecten van crypto's en CBCD's
- Hoe zit het met de administratieve en internationale uitwisseling van gegevens?
- U krijgt uitgebreid de mogelijkheid om vragen te stellen.

Werner Niemegeers is Advocaat aan de balie te Gent sinds 1989. Hij is tevens Plaatsvervangend-Raadsheer in het Hof van Beroep te Gent sinds 2011. Daarnaast is hij auteur van verschillende bijdragen in gerenommeerde juridische vakbladen over de fiscale actualiteit.

lexduranl_20240125_1