Het beroepsgeheim van de advocaat - Actuele knelpunten

€ 90,00
Exclusief belasting

Tijdens deze live webinar behandelen de sprekers Andreo Gooris en Pieter van Rooij enkele actuele knelpunten van de regelgeving rond het beroepsgeheim van de advocaat. Het beroepsgeheim van een advocaat is een fundament van de rechtsstaat

Spreker: mr. Andreo Gooris en Pieter van Rooij

Accreditatie:

OVB: 1 uur (geldig tot 11 oktober 2024)

Aantal

Tijdens deze live webinar behandelen de sprekers Andreo Gooris en Pieter van Rooij enkele actuele knelpunten van de regelgeving rond het beroepsgeheim van de advocaat. Het beroepsgeheim van een advocaat is een fundament van de rechtsstaat, dat essentieel is voor adequate juridische bijstand. Het beroepsgeheim wordt zowel mensenrechtelijk als strafrechtelijk beschermd. Het beroepsgeheim doet steeds interessante vragen rijzen. De wettelijke basis voor het beroepsgeheim van een advocaat is relatief beperkt. Recente cassatierechtspraak maakte duidelijk dat de niet-strafbaarheid van de poging tot een schending van het beroepsgeheim problematisch is. In economische en fiscale strafzaken weerklinkt een steeds luidere roep om transparantie. Meldingsplichten moeten deze transparantie garanderen, maar doen een spanningsveld met het beroepsgeheim ontstaan.

Beide sprekers zijn doctoraatsassistenten aan de KULeuven bij het Instituut voor Strafrecht

lexduranl_20231011_3